Info Burgers » Nieuws » Benelux en Frankrijk geven vorm aan samenwerking

Benelux en Frankrijk geven vorm aan samenwerking

24 okt. 2019

Van 20 tot 22 november heeft in Luxemburg, onder Luxemburgs Voorzitterschap, een Benelux-conferentie plaats over het belang van educatie rond milieu en duurzame ontwikkeling in aanwezigheid van Luxemburgse minister van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, Carole Dieschbourg en Luxemburgse minister van Nationaal Onderwijs, Kinderen en Jeugd, Claude Meisch. Deze conferentie is meteen ook  het moment om de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk te versterken en gezamenlijke projecten vorm te geven. De prefect (Jean –Luc Marx)  en de rector ( Jean-Marc Huart) van de regio  ‘Grand Est’  beklemtonen dit in een gezamenlijke brief. 

“ Educatie rond milieu en duurzame ontwikkeling is van sterk belang in de regio Grand Est, om vele redenen (historisch, geografisch, publiek en regionaal beleid, ...). De inzet op dit thema is des te groter in het licht van klimaatverandering en de risicocultuur” halen de prefect en de rector aan. Ze vermelden verder dat hun gesprekken met het Benelux-secretariaat ervoor hebben gezorgd dat de eerste pistes van mogelijke gezamenlijke projecten duidelijk worden.  Zo wordt er, onder andere,  aan gedacht om partnerschappen aan te gaan voor het uitwisselen van leerlingen ( ‘groene klassen’), het digitaal in beeld brengen van de sites met duurzame transportmiddelen en hoe het best uitstraling kan geven worden aan de noden en verwachtingen van jongeren rond milieu. 

Ze roepen dan ook hun stakeholders op deel te nemen aan deze conferentie. “wij nodigen u uit te participeren aan deze eerste bijeenkomst om de weg te effenen voor samenwerking in onze leefruimtes”. 

Eind vorig jaar ondertekenden de ministers Didier Reynders (BE) , Stef Blok (NL) en Romain Schneider (LU) met minister Nathalie Loiseau (FR) een intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerken, in het bijzonder met de aangrenzende Franse regio’s Hauts-de-France en Grand Est.