Info Burgers » Nieuws » Benelux en gouverneurs/commissarissen van de Koningin willen elkaars rol versterken in de grensgebieden.

Benelux en gouverneurs/commissarissen van de Koningin willen elkaars rol versterken in de grensgebieden.

09 mrt. 2009

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux zat met de gouverneurs en commissarissen van de Koningin van de grensprovincies samen rond de tafel om af te stemmen hoe ze elkaar zo efficiënt mogelijk kunnen helpen om knelpunten in de grensstreek op te lossen en kansen tot grenzeloze samenwerking te benutten.

Met de ondertekening van het nieuwe Benelux-Verdrag in 2008 en het opstellen van een gemeenschappelijk meerjaarlijks werkprogramma ontstaat een vernieuwde invulling en dynamiek in de formele samenwerking tussen de drie partnerlanden met een focus op veiligheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Eén van de hoofddoelen van het nieuwe Verdrag is de grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus te verbeteren.

Het Benelux-Secretariaat organiseerde daarom op maandag 9 maart te Brussel een bijeenkomst met al de bevoegde gouverneurs en commissarissen van de Koningin om te na te gaan hoe elkaars rol kan versterkt worden in het Belgisch-Nederlandse grensgebied. Door duidelijk te maken wie wat kan doen, kunnen problemen vlotter worden opgelost en kansen worden gegrepen voor een zorgeloze grensoverschrijdende samenwerking.

Benelux in grensgebied

De Benelux is al geruime tijd actief in het grensgebied België-Nederland, als bemiddelaar, ondersteuner en adviseur.

Zo is het Benelux-Secretariaat nauw betrokken bij o.a. het Schelde-dossier, het beheer van het Natuurgrenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, onderwijsprojecten (tussen Hogescholen in Breda en Antwerpen) en geeft het informatiebrochures uit voor grensarbeiders. Ook kunnen lokale overheden via een Benelux-Overeenkomst grensoverschrijdende juridische structuren creëren.

Rol versterken

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijkheid geschapen over ieders toegevoegde waarde in grensoverschrijdende samenwerking.

De gouverneurs en CdK’s betekenen voor de Benelux-samenwerking een enorme meerwaarde. Vanuit hun schakelrol tussen centrale en provinciale overheden zijn ze een belangrijke speler in de samenwerking over de grenzen heen. Zij kunnen zelf grensoverschrijdende projecten opstarten en zijn uitstekend geplaatst om problemen van burgers in het grensgebied te signaleren.

Het Benelux-Secretariaat biedt dan weer een platform en structuren aan om grensbreed de centrale overheden (‘vakdepartementen’) mee te betrekken bij het zoeken naar oplossing voor problemen in het grensgebied. Zo kunnen knelpunten en kansen op provinciaal vlak doorvertaald worden en internationaal op de agenda geplaatst worden.Zowel de gouverneurs/CdK’s als het Secretariaat-Generaal zijn ervan overtuigd dat zulk een inzicht in elkaars specifieke optreden de samenwerking in de grensregio ten goede komt.

Ook werd er beslist om een uitwisseling van ‘best-practices’ inzake grensoverschrijdende samenwerking te organiseren en een zelfde type van vergadering op jaarbasis te houden.

Voor bijkomende informatie:

Nick Van Haver (Secretariaat-Generaal Benelux)T. +32.(0)2.519.38.30