Info Burgers » Nieuws » Benelux en Noordrijn-Westfalen intensiveren samenwerking / Verbindingsambtenaar uit Noordrijn-Westfalen komt het Secretariaat-Generaal van de Benelux versterken

Benelux en Noordrijn-Westfalen intensiveren samenwerking / Verbindingsambtenaar uit Noordrijn-Westfalen komt het Secretariaat-Generaal van de Benelux versterken

27 apr. 2010

De Benelux (België, Nederland, Luxemburg) en Noordrijn-Westfalen breiden hun samenwerking uit. Dr. Jan P.R.M van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux , en de heer Michael Mertes, staatssecretaris van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen, stellen vandaag (27 april) in Brussel de vijf kerngebieden voor waarop zij de samenwerking verder willen intensiveren:

Rampenbestrijding Politiesamenwerking Luchtverontreiniging en fijnstofproblematiek Ruimtelijke ontwikkeling Voedselveiligheid en bestrijding van dierziekten.   Verwante problemen gezamenlijk aanpakken – dat is het doel van Noordrijn-Westfalen en de Benelux. In de hele regio wonen er ruim 45 miljoen mensen. Voor rampen, dierziekten of milieuverontreiniging bestaan er echter geen grenzen. Zo is bijvoorbeeld het tegengaan van fijn stof in een dichtbevolkte en verkeersintensieve regio een belangrijk streven van alle partners.

Secretaris-generaal Van Laarhoven: „Wij zijn van plan een real time informatiesysteem op te zetten waardoor wij elkaar snel over fijnstofconcentraties die over de grens heen te verwachten zijn, kunnen informeren. Verder bekijken wij of wij kunnen samenwerken bij de praktische implementatie van EU-normen voor uitlaatgassen van voertuigen die tegen 2012 dienen te worden nagekomen.“

Staatssecretaris van Europese Zaken Mertes prees de goede samenwerking o. a. op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling: „Als Duitse deelstaat die op het gebied van energie de eerste plaats inneemt, doen wij er met name goed aan onze toekomstige locaties voor energievoorziening in nauw overleg met onze buren te plannen, zodat wij zo goed mogelijk het milieu kunnen ontzien en op een zuinige manier kunnen omgaan met onze energiebronnen. Daarom hebben wij het ontwerp van ons ‚Landesentwicklungsplan 2025 Energie’ aan het Benelux Secretariaat-Generaal bezorgd ter informatie en standpuntbepaling.“

Om de samenwerking nog directer en efficiënter vorm te geven, is sinds deze maand een verbindingsambtenaar uit Noordrijn-Westfalen bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux voor een periode van drie jaar gedetacheerd. Deze verbindingambtenaar zorgt niet enkel voor de snelle informatie-uitwisseling tussen de Benelux en Noordrijn-Westfalen, maar initieert, faciliteert en ondersteunt ook concrete samenwerkingsprojecten.

Nieuw Benelux Verdrag

De minister-president van Noordrijn-Westfalen en de regeringsleiders van België, Nederland en Luxemburg ondertekenden op 9 december  2008 een gemeenschappelijke Politieke Verklaring over de ontwikkeling van een hechtere samenwerking. Achtergrond daarvoor was het nieuwe Benelux Verdrag dat op 17 juni 2008 werd gesloten en dat uitdrukkelijk nieuwe perspectieven voor regionale en Europese samenwerking tussen de Benelux Unie en verschillende aangrenzende staten, deelstaten en regio’s bood. Het nieuwe Benelux Verdrag doorloopt momenteel de ratificatieprocedure in de diverse parlementen van de drie lidstaten.