Info Burgers » Nieuws » Benelux en Noordrijn-Westfalen versterken cybercrimesamenwerking

Benelux en Noordrijn-Westfalen versterken cybercrimesamenwerking

25 jun. 2021

De coronapandemie fungeert als een katalysator voor digitalisering. Burgers en bedrijven zijn meer dan ooit online. Tegelijkertijd neemt het aantal cyberincidenten enorm toe. Zo ontvingen de politiediensten van de Benelux-landen in  2021 vele meldingen van cybercrime.  Van phishing en WhatsApp-fraude tot ransomware en andere vormen van cybercrime. Ook klinkt in nationale actieplannen van landen de roep om grensoverschrijdende samenwerking steeds luider. Vandaag werd dan ook tijdens een virtueel strategisch overleg op Benelux-niveau door de politiechefs (Marc De Mesmaeker, Gerda van Leeuwen en Philippe Schrantz) beslist om de preventie en strijd tegen cybercrime samen op te voeren.

 Netwerk uitbreiden en kennis delen

 Cybercrime is typisch een delict dat zich niet aan soevereine grenzen houdt waardoor intensieve samenwerking tussen politiediensten geboden is om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Benelux en Noordrijn-Westfalen worden  met dezelfde problemen geconfronteerd. Door hun relatieve kleinschaligheid kunnen Benelux en Noordrijn-Westfalen echter sneller met elkaar schakelen, wat de effectiviteit en efficiency in de cybercrimestrijd ten goede komt. Een werkgroep is in het leven geroepen die zal zich toespitsen op het verbinden van de cybercrimediensten tussen de landen en het uitwisselen van vakkennis tussen de partners .

 6 prioritaire onderwerpen

Specialisten in cybercrime zullen via het platform van deze werkgroep 6 prioritaire actuele thema’s gaan behandelen zoals phising, ransomware, cybercrime as a service, open source intelligence, samenwerking tegen kindermisbruik(digitaal)  en digitaal forensisch onderzoeken. Kennis en best-practices worden uitgewisseld, maar ook effectieve gezamenlijke politie-interventies kunnen hieruit voortvloeien.  Daarnaast kan men gezamenlijk de vinger aan de pols houden rond nieuwe vormen van cybercrime om hierop slagvaardiger te anticiperen.