Info Burgers » Nieuws » Benelux en ondernemerschap – Infopunt Benelux Detailhandel breidt uit naar Noordrijn-Westfalen (retail.benelux.int)

Detailhandel, Economie, Retail

Benelux en ondernemerschap – Infopunt Benelux Detailhandel breidt uit naar Noordrijn-Westfalen (retail.benelux.int)

06 sep. 2023

Minister van Europese Zaken Nathanael Liminski en secretaris-generaal van de Benelux Unie Frans Weekers hebben in Brussel gezamenlijk het Infopunt Benelux Detailhandel gelanceerd. Het web portaal richt zich op bestaande en startende detailhandelaren die binnen de Benelux en/of NRW-handel over de grens willen drijven of zich fysiek willen vestigen in een Benelux-land of NRW. Het informatiepunt werd gelanceerd door de Benelux Unie met de steun van de de deelstaat Noordrijn-Westfalen, en partners in België, Nederland en Luxemburg.

Het Infopunt Benelux Detailhandel dat eind 2021 werd gelanceerd om ondernemerschap in de retailsector te ondersteunen is uitgebreid naar Noordrijn-Westfalen (NRW). Het draagt voortaan de naam ‘Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen Detailhandel’ en is naast in het Nederlands en Frans nu ook in het Duits te raadplegen.

Frans Weekers, secretaris-generaal Benelux: “Dit portaal maakt het voor ondernemers gemakkelijker om hun activiteiten binnen de Benelux en Noordrijn-Westfalen te ontwikkelen. Met één muisklik krijgt men voortaan informatie over wetgeving in verband met de detailhandel en het starten van een onderneming in de buurlanden. Dit draagt bij aan de versteviging van de interne markt en aan de economische dynamiek van de Benelux.

Nathanael Liminski, minister van Federale en Europese Zaken, Internationale Zaken en Media van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en hoofd van de Staatskanselarij: “De deelstaatregering zet zich in voor concrete verbeteringen in het dagelijks leven van de mensen in de grensregio. Om ervoor te zorgen dat de detailhandel niet vastloopt wanneer de wetgeving in de Benelux-landen en in Noordrijn-Westfalen verschilt, helpt het nieuwe digitale portaal ‘Infopunt Detailhandel’ van de Benelux-Unie de succesvolle economische samenwerking met onze vrienden en partners te vergemakkelijken.”

Via dit portaal kunnen ondernemers met één muisklik toegang krijgen tot relevante Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en in NRW geldende wetgeving over detailhandel, het opzetten van een bedrijf, e-commerce en handelsactiviteiten in een ander Benelux-land. Zo wordt de drempel verlaagd en worden obstakels weggenomen om grensoverschrijdend zaken te doen of zich over de grens in het buurland te vestigen. Detailhandel is economisch van groot belang voor de Benelux – een sector met 984.000 banen, 198.000 bedrijven en ruim €219 miljard omzet. Datzelfde geldt voor NRW, dat meer dan 100.000 winkels met een omzet van rond de €98 miljard kent die in 750.000 arbeids- en opleidingsplaatsen voorzien.

Daarmee ondersteunen ondertussen twintig partijen dit initiatief, vanuit NRW o.a. het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie en de vereniging van Kamers van Industrie en Handel. Vanuit de Benelux zijn dit zestien partijen, waaronder voor Nederland de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ondernemersplein, Thuiswinkel.org, voor België de FOD Economie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ondernemen in Brussel, Hub.Brussels, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, SPW Economie, Comeos, Unizo, envoor Luxemburg het Ministère de la Digitalisation, Guichet.LU, CLC en het House of Entrepreneurship.

Over het portaal

Het portaal komt voort uit een studie die het Benelux-secretariaat in 2017 deed naar de detailhandel in de Benelux en de belemmeringen voor internationalisering binnen de Benelux. De conclusies van dit rapport noemden kennisgebrek als één van de belangrijkste hindernissen voor de internationalisering van de detailhandel.

Overigens komt het portaal niet in de plaats van nationale bronnen van informatie. Het brengt bestaande informatiepunten (van bijvoorbeeld ministeries, uitvoeringsorganisaties en brancheorganisaties) over regelgeving over detailhandel in de Benelux-landen en NRW bijeen in één overzichtelijk, eenvoudig te navigeren infopunt. Het dekt een breed scala van onderwerpen, uiteenlopend van contractwetgeving tot productvereisten over regels rond opzetten van webshops die gelden over de grens.

Meldingsfunctie

Het portaal heeft ook een meldingsfunctie. Mocht de detailondernemer bij zijn internationale activiteiten in de Benelux/NRW stuiten op onnodige of tegenstrijdige regelgeving en procedures tussen de Benelux-landen en NRW, kan men deze via het portaal melden. De Benelux-samenwerking is er immers op gericht zulke hindernissen weg te nemendoor bestaande of toekomstige regelgeving in de landen beter op elkaar af te stemmen in het belang van ondernemers. Niet zelden loopt de Benelux daarin voorop binnen Europa.

©Ralph Sondermann