Info Burgers » Nieuws » Benelux Energie Expertise Netwerk brengt hogescholen bijeen rond de vorming van de “Benelux Workforce van de toekomst”

Benelux Energie Expertise Netwerk brengt hogescholen bijeen rond de vorming van de “Benelux Workforce van de toekomst”

14 feb. 2017

In het kader van het Benelux Energie Expertise Netwerk, had op 14 februari 2017 een ontmoeting plaats tussen Benelux-hogescholen rond het thema “De Benelux Workforce van de toekomst” dat zich richt op de afstemming van behoeften van het toekomstige energie-systeem en –economie in de Benelux en de opleidingen van Benelux-hogescholen. De ontmoeting was de eerste activiteit van het netwerk rond dit thema.

De bijeenkomst waaraan de PXL Hogeschool Hasselt, de Hogeschool UC Leuven-Limburg, de Hogeschool Luik,  de Hanze Hogeschool uit Groningen en de Haagse Hogeschool deelnamen had tot doel mogelijkheden en thema’s voor samenwerking op Benelux niveau te identificeren, te bespreken en te zien hoe mogelijke samenwerking vorm gegeven kan worden.

Het Benelux Energie Expertise Netwerk dat in 2015 opgericht is, wil de energietransitie in de Benelux ondersteunen. Dit kennisnetwerk richt zich met name op de thema’s “flexibiliteit in de elektriciteitsmarkten”, “alternatief vervoer en transport” en “de Benelux Workforce van de toekomst”. Het netwerk heeft momenteel 47 leden in de Benelux en 3 partners in Noordrijn Westphalen.

In het kader van het Netwerk vonden eerder al een debat over ‘flexibiliteit in de Benelux-elektriciteitsmarkt’, een seminar over vergoedingsmechanismen voor capaciteit (CRM), een rondetafel over distributie tarieven op basis van capaciteit en een Benelux-conferentie over energiesystemen en klimaatveranderingen plaats. Daarnaast is op initiatief van een netwerk-lid een voorstel voor een Europees te financieren Benelux-infrastructuur-project ontwikkeld. Het Secretariaat-Generaal ondersteunde dit initiatief.