Info Burgers » Nieuws » Benelux Energie Expertise Netwerk deelt opnieuw succesvol kennis tussen de drie landen

Benelux Energie Expertise Netwerk deelt opnieuw succesvol kennis tussen de drie landen

12 sep. 2016

Rondetafel “distributietarieven van elektriciteit op basis van capaciteit”

Op initiatief van het Benelux-secretariaat werd vorig jaar het Benelux Energie Expertise Netwerk opgericht. Dit netwerk heeft tot doel de energietransitie in de Benelux te ondersteunen en brengt kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven in de Benelux actief rond energie en duurzame energietransitie bijeen om onderlinge samenwerking te stimuleren en kennis en expertise met elkaar te delen. Momenteel maken er 46 leden deel van uit en hun aantal groeit. Het netwerk heeft enkele strategische partners in Noordrijn-Westfalen.

Het Benelux-Energie Expertise Netwerk faciliteerde op 12 september de ronde-tafel “distributie tarieven op basis van capaciteit: wat zijn de ervaringen in Nederland”. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG), lid van het netwerk en vond plaats op het Secretariaat- Generaal van de Benelux Unie.

Eerder dit jaar vond in het kader van dit energie Expertise netwerk al een seminar over vergoedingsmechanismen voor capaciteit (Capacity Remuneration Mechanisms-CRM) met top energie economen  plaast alsook  een bijeenkomst over “Flexibiliteit in de Benelux elektriciteitsmarkt” voor Benelux academici en Nederlandse en Belgische beleidsambtenaren.