Info Burgers » Nieuws » Benelux Energie Expertise Netwerk present op de “3e Nederlands-Noordrijn Westfaalse Energie Conferentie”

Benelux Energie Expertise Netwerk present op de “3e Nederlands-Noordrijn Westfaalse Energie Conferentie”

29 jan. 2020

Op 29 januari vond in Arnhem de 3e Nederlands-Noordrijn Westfaalse “Combined Energy Conference” plaats. Nederlands Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, en Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Noordrijn-Westfaals Minister voor Economische Zaken, Innovatie, Digitalisatie en Energie openden de bijeenkomst. 

De conferentie bracht meer dan 200 energie-experts van overheden, kennisinstituten en bedrijfsleven bijeen om de samenwerking tussen de Nederland en Noordrijn Westfalen (NRW) en hun organisaties te faciliteren. Hernieuwbare energie, CO2-reductie in de industrie en waterstof stonden centraal. Tijdens de conferentie werden twee waterstof-projecten gelanceerd, het HY3-project en het RH2INE-project. HY3 omvat een feasiblility studie in opdracht van de Nederlandse, NRW’se en Bundesduitse ministeries van economische zaken naar de creatie van een grensoverschrijdende groene waterstof economie in het grensgebied tussen Nederland en NRW. Het RH2INE-project wil in 2024 tien schepen op waterstof op de belangrijkste routes tussen de Rotterdam en Keulen laten varen. Het is een initiatief van de Provincie Zuid Holland, het land NRW, verschillende havens en andere private partijen.

Het Secretariaat Generaal van de Benelux en het Benelux Energie Expertise Netwerk nam deel en presenteerde zich actief op de conferentie. Dit netwerk heeft tot doel de energietransitie in de Benelux te ondersteunen en brengt kennisinstellingen, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeen. Het telt momenteel bijna 50 leden uit de drie Benelux landen en heeft enkele strategische partners in Noordrijn-Westfalen.

Voor Noordrijn Westfalen is Nederland de belangrijkste handelspartner en een prioriteit voor haar internationale samenwerking. In de In de afgelopen decennia hebben de Benelux en Noordrijn Westfalen, met gezamenlijk 45 miljoen inwoners, zich ontwikkeld tot een grote grensoverschrijdende Europese regio. 

De conferentie werd in opdracht van het Nederlands Ministerie van Economische Zaken en het Noordrijn Westfaalse Ministerie voor Klimaatbescherming georganiseerd door de EnergieAgentur.NRW en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De EnergieAgentur.NRW is partner van het Benelux Energie Expertise Netwerk.