Info Burgers » Nieuws » BENELUX ENERGIE WEEK – ENERGETISCHE RENOVATIES WONINGEN

BENELUX ENERGIE WEEK – ENERGETISCHE RENOVATIES WONINGEN

22 okt. 2015

Vandaag vergaderen 4 verschillende werkgroepen om het bestaande woningbestand in de Benelux (en NRW) energiezuiniger te maken door middel van renovaties. Dit met lager energiegebruik  en lagere CO2 uitstoot tot gevolg.

Concreet wordt binnen de werkgroepen gewerkt aan het verbeteren van de EU financiering en grensoverschrijdende samenwerking in projecten, het opzetten van netwerken van renovatiebedrijven en het tegengaan van energiearmoede.

Naast uitwisseling van goede praktijken vindt projectmatige samenwerking plaats op stedelijk niveau binnen EU gefinancierde projecten; hierbij ligt de focus op de grondige renovatie van woningen tot “Nearly Zero Energy Buildings” (NZEB). 

De werkgroep "Kwetsbare groepen” tracht de hindernissen aan te pakken die verschillende sociale groepen ondervinden bij de energetische renovatie van hun woning.