Info Burgers » Nieuws » Benelux-expertdag E-commerce in het kader van voedselveiligheid

e-commerce, voedselveiligheid

Benelux-expertdag E-commerce in het kader van voedselveiligheid

30 nov. 2023

Onder het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie hebben het Benelux Secretariaat-Generaal en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samen een expertdag georganiseerd over de samenwerking met stakeholders in het kader van het toezicht op internethandel.

Jean-Claude Meyer, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, benadrukte de relevantie van dit actuele onderwerp: ”Internethandel is internationaal en ontwikkelt snel. De coronapandemie heeft dit soort handel een enorme impuls gegeven, wat potentiële risico’s voor de consument meebrengt.”

Bij internethandel ontbreken namelijk tussenschakels die de overheden verantwoordelijk kunnen houden voor het niet naleven van wet- en regelgeving. Ook is de identiteit van de online aanbieder niet altijd te achterhalen. De inzet van traditionele toezichtsinstrumenten, zoals inspecties, kent derhalve zijn beperkingen. Daarom besteedt de NVWA bijzondere aandacht aan contacten met diverse stakeholders (zoals de grote platforms, waaronder Amazon) om ze te activeren zich in te zetten voor onlinehandel in veilige voedingsmiddelen.

De doelstellingen van deze bijeenkomst van experts van de toezichthoudende instanties van de drie landen waren:

  • stand van zaken delen van de huidige samenwerking tussen stakeholders en overheid;
  • inventariseren welke stakeholders invloed hebben op veilige onlinehandel;
  • ideeën genereren om stakeholders aan te moedigen bij te dragen aan een veilige onlinehandel.

De toezichthouders uit de drie landen deelden hun ervaringen en expertise om de consumentenbescherming te optimaliseren.

Deze expertdag maakte deel uit van een breder kader van Benelux-samenwerking rondom voedselveiligheid.

Lees hier het verslag.