Info Burgers » Nieuws » Benelux-expertenmeeting over mensenhandel

Benelux-expertenmeeting over mensenhandel

02 apr. 2014

Op woensdag 2 april namen verschillende instanties die actief zijn op het vlak van mensenhandel deel aan een Benelux-expertmeeting. Zo konden de Benelux-vertegenwoordigers van de centra voor onthaal en opvang van slachtoffers van mensenhandel, van politiediensten, van de magistratuur en van de diensten vreemdelingenzaken hun ervaringen uitwisselen.

Centraal thema van deze meeting was de ontwikkeling van een Benelux grensoverschrijdend verwijzingsmechanisme voor slachtoffers. De meeting werd bijgewoond door een vertegenwoordiger van de EU-coördinator voor de bestrijding van mensenhandel. In de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 worden de EU-lidstaten aangespoord om zowel nationaal als grensoverschrijdend verwijzingsmechanismen voor slachtoffers van mensenhandel uit te werken. De Benelux-landen kunnen hier als proeftuin fungeren.

Samen met de vertegenwoordigers van de drie landen werkt het Secretariaat-Generaal concrete voorstellen tot multidisciplinaire, grensoverschrijdende samenwerking rond mensenhandel uit. De meeting van 2 april leidde tot concrete ideeën en betekent de aanzet voor verdere Benelux-initiatieven.

mensenhandel.jpg