Info Burgers » Nieuws » Het Secretariaat-Generaal faciliteert ontwikkeling bod voor Einstein Telescoop

Economie, Energie

Het Secretariaat-Generaal faciliteert ontwikkeling bod voor Einstein Telescoop

30 mei. 2024

Tijdens de interministeriële vergadering van België, Nederland en Duitsland over de Einstein Telescoop op 30 mei, onderstreepte Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux, het  belang van de Einstein Telescoop voor de Euregio Maas-Rijn. Hij bood de faciliterende ondersteuning van het Secretariaat-Generaal van de Benelux aan, binnen haar rol en mogelijkheden, voor de ontwikkeling van een gezamenlijke kandidatuur van de drie landen om de Einstein Telescoop naar de Euregio Maas-Rijn te halen.

Frans Weekers: “Ik ben verheugd betrokken te zijn bij deze ministeriële bijeenkomst, gewijd aan de vestiging van de Einstein Telescoop in de Euregio Maas-Rijn. Dit project vertegenwoordigt een groot wetenschappelijk en sociaaleconomisch potentieel voor de regio en voor Europa. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie steunt de kandidatuur van de regio als locatie voor het project en zal zijn faciliterende rol spelen om dit te vergemakkelijken.”

De vergadering vond plaats in Eupen en werd gehost door de Belgische federale staatssecretaris voor wetenschapsbeleid, Thomas Derminne. De aanwezige ministers, staatssecretarissen en provinciale gedeputeerden bevestigden hun commitment om gezamenlijk een voorstel te ontwikkelen voor de vestiging van de telescoop in de Belgisch-Nederlandse-Noordrijn-Westfaalse grensregio, de Euregio Maas-Rijn. Hierbij werd onder andere gesproken over financiële participaties en de governance structuur van de samenwerking.

De Einstein Telescoop is een derde generatie gravitatiegolven-detector. Het betreft een grootschalig, innovatief wetenschappelijk project rond onderzoeksinfrastructuur. Het project is onderdeel van de lijst van prioritaire grote onderzoeksprojecten van het European Strategic Forum on Research Infrastructure (ESFRI-Roadmap 2021). Een beslissing rond de toekenning van de telescoop wordt ten laatste in 2026 verwacht.

foto (c) BELSPO – Maxime Dechamps