Info Burgers » Nieuws » Benelux Forum jaagt EU Interne Markt aan

Benelux Forum jaagt EU Interne Markt aan

28 okt. 2014

Benelux-ondernemers en overheden brengen kansen en obstakels in kaart voor nieuwe Commissie Juncker en geven een krachtig signaal af aan de Benelux-premiers

 

De dag nadat de regeringsleiders M. Rutte (NL)  en C. Michel (BE) een hernieuwd Benelux elan uitstraalden in Den Haag, vond het “Benelux Interne Markt Forum” plaats in Brussel. Een levendige discussie tussen meer dan 70 vertegenwoordigers van het Benelux-bedrijfsleven, de nationale overheden en Europese Commissie over belemmeringen op de Europese interne markt was het resultaat. Sterke prijsverschillen tussen de Benelux online markten, hoge administratieve lasten en grensoverschrijdende vestigingsproblemen van bedrijven dienen volgens de aanwezigen te worden aangepakt. Maar ook de kansen die er liggen voor thema’s als handhaving, uniforme informatie voorziening, gecoördineerde samenvoeging van wetgeving en erkenning van beroepskwalificaties en keurmerken werden prominent benoemd en geconcretiseerd.

De exercitie beoogt de barrières voor de gehele Europese markt in kaart te brengen, en deze vervolgens bij de nieuwe Commissie Juncker neer te leggen. Er  lag deze dag echter een sterke focus op de vraag wat de nationale overheden zelf of in Benelux-verband nu al kunnen doen om knelpunten op te lossen en weg te nemen. De deelnemende ondernemers organisaties suggereerden een mogelijke voorlopers rol van de Benelux Unie in de detailhandel, transport, erkenning van beroepskwalificaties en gezamenlijke implementatie van EU richtlijnen.

Onder de aanwezigen waren werkgeversorganisaties uit de Benelux (VBO/FEB, VNO-MKB Nederland, FEDIL en FDA),  vertegenwoordigers van het MKB (o.a. Chambres de Commerce,  Ambachtskamers uit Luxemburg, Unizo, Voka, UCM uit België ), sectororganisaties (o.a. Detailhandel Nederland, Comeos, CLC, Confederatie Bouw, FECIF) en vertegenwoordigers van bedrijven (o.a. Colruyt, ING, Shell, Unilever, Ahold). De overheden waren vertegenwoordigd door de landelijke en gewestelijke ministeries van Economie. Voor de Europese Commissie  namen meerdere vertegenwoordigers van het DG Interne markt deel, onder leiding van Claire Bury, Directeur Diensten.

Het Forum vond plaats op 28 oktober en werd georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux in nauwe samenwerking met de bevoegde ministeries van Economische Zaken en permanente vertegenwoordigingen van België, Nederland en Luxemburg bij de EU.  Het Forum maakt deel uit van een Europa wijde seminar reeks van de Europese Commissie over de interne markt.