Info Burgers » Nieuws » Benelux-Gerechtshof viert 50-jarig jubileum

Benelux, Gerechtshof

Benelux-Gerechtshof viert 50-jarig jubileum

15 mei. 2024

Het Benelux-Gerechtshof viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag sinds de inwerkingtreding van het Hof-Verdrag in 1974. Dit werd gevierd in Luxemburg in aanwezigheid van ZKH Groothertog Henri en tal van prominente figuren.

Dit jubileum markeert een halve eeuw van gerechtelijke samenwerking ten aanzien van geharmoniseerde wetgeving tussen België, Nederland en Luxemburg.  De heer Frans Weekers, secretaris-generaal van de Benelux Unie, benadrukte het belang van het Gerechtshof in de eenmaking van het recht binnen de Benelux. “Het Benelux-Gerechtshof vormt het sluitstuk van de eenmaking van het recht in de Benelux,” aldus Weekers. Hij onderstreepte de voortdurende noodzaak voor niet alleen harmonisatie maar vervolgens ook uniforme interpretatie van wetgeving om wederzijds vertrouwen te bevorderen en juridische fragmentatie te voorkomen.

Daarnaast verwees Weekers naar de groeiende rol van het Gerechtshof in de Benelux-samenwerking, onder meer door zijn uitleggingsbevoegdheid ten aanzien van recente verdragen zoals het Benelux-Politieverdrag van 2018. Hij stelde voor om de lijst van gemeenschappelijke rechtsregels waarvoor het Hof bevoegd is uit te breiden en mogelijke nieuwe rechtsprekende bevoegdheden te onderzoeken. “Er is wat mij betreft nog ruimte om te groeien, en dit in meerdere opzichten,” voegde hij toe, waarbij hij opriep tot een gezamenlijke werkagenda voor de komende jaren.

Met dit jubileum kijkt het Benelux-Gerechtshof niet alleen terug op zijn rijke geschiedenis, maar ook vooruit naar verdere versterking en uitbreiding van zijn rol in de rechtspraak en samenwerking binnen de Benelux.

Toespraak van de heer Frans Weekers

https://www.courbeneluxhof.int/nl