Info Burgers » Nieuws » Benelux-grensarbeidersbrochures 2012 beschikbaar

Benelux-grensarbeidersbrochures 2012 beschikbaar

29 aug. 2012

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux brengt jaarlijks 3 up-to-date brochures uit om grensarbeiders aan de juiste informatie te helpen in het doolhof van sociale en fiscale wetgeving. Een grensarbeider heeft immers te maken met twee landen namelijk zijn woonland en zijn werkland.

Deze brochures, aangepast aan de meest recente EU-regelgeving, zijn in de eerste plaats bestemd voor werkgevers en sociale uitkeringsinstellingen in de drie landen die met de grensarbeiders samenwerken, maar zijn ook nuttig voor de grensarbeider zelf.

Brochures

Ondanks het bestaan van de Europese Unie blijkt het in de praktijk vaak onmogelijk om de wetgeving op sociaal-, fiscaal- en arbeidsrechtelijk vlak te harmoniseren zodat het ingewikkeld is voor de grensarbeider om uit te maken welke regelingen op zijn/haar persoonlijke situatie van toepassing zijn.

De Benelux bundelt alle inlichtingen hierover (o.a. hoe een arbeidsovereenkomst afsluiten, mutualiteit regelen, sociale premies betalen ,pensioen, enz.) in drie brochures , die ingaan op de specifieke positie van:

Belgische grensarbeiders in Nederland (pdf) (ca. 31.500 personen) / ook beschikbaar in papieren versie Nederlandse grensarbeiders in België (pdf) (ca 7.500 personen) / ook beschikbaar in papieren versie Belgische grensarbeiders in Luxemburg (pdf) (ca 40.000 personen) en Luxemburgse grensarbeiders in België (pdf) (ca 500)/ enkel digitaal beschikbaar. Nieuwe Internetportaal

Ook ontwierp het Secretariaat-Generaal van de Benelux, samen met andere partners, een webportaal voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders. U kunt deze consulteren via de link http://startpuntgrensarbeid.benelux.int of via de website www.benelux.int