Info Burgers » Nieuws » Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

Benelux groeit uit tot zonneregio van Europa

19 mei. 2022

Met 30.000 banen, een omzet van 3,5 miljard euro, een vijfde plaats binnen de EU op vlak van zonne-energieproductie en reductie van zes miljoen ton aan CO2, zijn de Benelux-landen samen op weg om uit te groeien tot een toonaangevende zonne-energieregio (zonnepanelen) binnen de Europese Unie. Het positieve effect op het klimaat maar ook de economische kansen, innovatie, verdere groei en ambities van deze duurzame energie stonden centraal tijdens een Benelux-conferentie.

Groeiend aandeel binnen EU

Op een beperkte oppervlakte vertegenwoordigen de Benelux-landen 1/8 (12%) van de totale zonne-energiecapaciteit binnen de Europese Unie. De jaarlijkse groei ervan binnen de Benelux-regio steeg tussen 2015 en 2019 met 24%, terwijl dit in de EU 8% betrof. Ook de komende jaren (tot 2025) wordt er een capaciteitsgroei verwacht in de Benelux van 20%.

Op vlak van zonne-energieproductie met zonnepanelen staat de Benelux op de vijfde plaats binnen de EU. Daarbij valt op dat er nog een enorm groeipotentieel is aangezien vandaag het aandeel zonne-energie binnen de hernieuwbare energieproductie op nationaal vlak rond de 11% draait in België en Nederland en 5% in Luxemburg.

Sterke CO2-reductie

In 2020 reduceerde het gebruik van zonnepanelen in de Benelux meer dan 6 miljoen ton aan CO2 – dit komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 732.000 huishoudens. De Benelux-burger draagt door zonnepanelen direct bij aan CO2-reductie waarvan het overgrote deel van de capaciteit is geïnstalleerd op daken, met in Nederland een sterker aandeel in zonneparken.

Belangrijke banenmotor binnen hernieuwbare energie

Benelux vertegenwoordigt 15% van de werkgelegenheid in de sector van zonnepanelen binnen de EU. Dit komt neer op bijna 30.000 banen in de sector van de 195.000 banen in de EU. De verwachte gemiddelde groei van werkgelegenheid in deze sector in de Benelux (tot 2025) bedraagt 13 procent, waarbij Luxemburg de sterkste groeier zal zijn met 28,3 procent.

Het aandeel van zonne-energie in de werkgelegenheid van de totale hernieuwbare energiesector op Benelux-niveau zit nu op ongeveer 36%, waarbij windenergie met 44% koploper blijft.

Wereldspeler en innovatief

De Benelux-landen behoren tot de Europese en zelfs wereldtop wat betreft de capaciteit van zonnepanelen per capita.  Binnen Europa bekleden Nederland de eerste, België de derde en Luxemburgs de achtste plaats, waarbij Luxemburg ernaar streeft tegen 2030 uit te groeien tot de eerste plaats. Op wereldvlak staat Nederland op nummer drie, België op nummer vijf en Luxemburg op nummer elf.  

Vanuit economisch oogpunt bedraagt de omzet van de markt van zonnepanelen in Benelux ruim 3,5 miljard euro, wat ruim 17% is van de EU-markt die een omzet heeft van 17,31 miljard euro.  Het potentieel voor innovatie met zonnepanelen is bovendien hoog en situeert zich volgens de Benelux-landen onder meer op gebied van mobiliteit, toepassing in de landbouw en gebouwgeïntegreerde zonnepanelen zoals in gevels of ramen.

Claude Turmes, minister van Energie ( LU) : "We bevinden ons vandaag in een unieke situatie: om de race tegen de klimaatverandering te winnen en onze afhankelijkheid van ingevoerde fossiele brandstoffen te verminderen, moeten we het gebruik van zonne-energie versnellen. Ik ben blij dat de lidstaten van de Benelux samenwerken om innovatie op het gebied van zonne-energie te stimuleren. 

Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie (BE): “Zonnepanelen op elk dak zorgen voor lagere facturen en meer energieonafhankelijkheid. Zonne-energie heeft in de EU een enorm potentieel. Elk zonnepaneel vermindert de energieafhankelijkheid van Rusland meteen en op rechtstreekse wijze. Op 14 mei werd meer dan 90 GW energie met zonnepanelen opgewekt. Dit Europese record toont het enorme potentieel aan. Te veel mensen kunnen het zich vandaag echter niet veroorloven en gebruiken hun spaargeld voor energiefacturen te betalen. Een belangrijke uitdaging is om hen te ondersteunen. Want zon en isolatie verlagen de energiefactuur structureel.” 

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie (NL): Zonne-energie is onmisbaar om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. We produceren steeds meer zonne-energie in Europa en opwekrecords worden regelmatig verbroken. De zorgelijke IPCC rapporten, de oorlog in Oekraïne, maar ook de betaalbaarheid van onze energievoorziening laten zien dat snelle opschaling keihard nodig blijft. Innovatie en internationale samenwerking zijn daarbij belangrijk om te zorgen dat we meer zonne-energie in onze energiesystemen kunnen integreren.”

Frans Weekers, adjunct-secretaris-generaal Benelux : “De Benelux-landen hebben een goede staat van dienst en een leidende positie op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie. Zij hebben zichzelf ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren. Hiermee hebben we misschien wel goud in handen, het zal ons helpen om klimaatverandering tegen te gaan en het stelt onze burgers in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd biedt het economische kansen en banen. De Benelux- samenwerking kan bijdragen aan de implementatie van het recent gepresenteerde REPOWEREU Plan en de EU Solar Strategy.”