Info Burgers » Nieuws » Benelux heeft actieplan klaar over instroom van intra-Europese migranten

Benelux heeft actieplan klaar over instroom van intra-Europese migranten

18 mrt. 2014

Het Secretariaat-Generaal heeft gisteren aan de centrale overheden en een aantal belangrijke steden uit de Benelux een actieplan voorgesteld over de beheersing van de intra-Europese mobiliteit. Dit actieplan kadert in het Benelux-jaarplan 2014 en wordt uitgevoerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux.

Dit actieplan heeft tot doel binnen de Benelux nauwer samen te werken rond dit fenomeen en hierover op Europees niveau gezamenlijk overleg voeren, zonder evenwel het beginsel van vrij verkeer en intra-Europese migratie in vraag te stellen en te allen tijde te waken over het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke kansen. Het belangrijkste motief tot migratie wordt zodoende herleid tot aspecten van arbeid, familiale zaken, studies en onderzoek Eerder werd hierover reeds een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend tussen Vlaanderen en Nederland.

Concrete acties uit het plan zijn o.a., adequate informatie verstrekking over geldende rechten en plichten in de Benelux en door een vlotte informatie-uitwisseling voorkomen dat problemen van de ene naar de andere stad verschuiven. Ook voorziet dit actieplan in de wens om al te grote sociale en economische achterstand tussen de landen weg te werken en opduikend racisme en andere uitsluitingmechanismen tegen te gaan.

Het plan loopt over drie jaar en zal uitgevoerd worden binnen de Benelux-samenwerking. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux is hiervoor het overlegplatform en verzekert de opvolging en evaluatie.