Info Burgers » Nieuws » Benelux High Level meeting over Luchtkwaliteit

Duurzaamheid, Klimaat, Veiligheid

Benelux High Level meeting over Luchtkwaliteit

25 apr. 2023

De tweede bijeenkomst van de strategische High Level Group met de directeuren-generaal Milieu/Luchtkwaliteit van de Benelux werd gehouden waarbij Noordrijn-Westfalen vertegenwoordigd was als waarnemer.  

Het Benelux-overleg spitste zich ditmaal toe op het probleem van de handhaving van stedelijke lage (+ 0) emissie zones, voor wat betreft buitenlands gekentekende voertuigen. Ook zoeken de Benelux- landen naar een gezamenlijke reactie op de huidige Europese voorstellen tot herziening van de Luchtkwaliteitsrichtlijn en is de nieuwe Belgische luchtkwaliteitsindex gepresenteerd. Als laatste is een Benelux side-event tijdens het geplande 4e EU Clean Air Forum besproken, welke van 23-24 november in Rotterdam zal worden georganiseerd.  

Al deze onderwerpen maken deel uit van de verdere uitvoering van de in november 2021 ondertekende politieke verklaring van de Benelux-landen op dit gebied.

Verschillende tijdens deze bijeenkomst besproken onderwerpen zullen door de partners verder worden besproken vóór de Europese Raad Milieu op 20 juni.

Er werd ook een onderzoek bekendgemaakt van de EEA (European Environment Agency) waaruit blijkt dat het huidige niveau van luchtverontreiniging in de Europese Unie -in het bijzonder voor kinderen- potentieel heel schadelijk is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zo leidt het huidige niveau van luchtvervuiling in de Europese Unie bij kinderen jaarlijks tot 1200 voortijdige overlijdens. De uitkomsten van dit onderzoek benadrukken de noodzaak van Internationale (Benelux) samenwerking, aangezien veel luchtkwaliteit-problemen gedeeld worden en luchtvervuiling geen landsgrenzen kent.

Foto’s