Info Burgers » Nieuws » Benelux Highway overleg Politie 

Veiligheid

Benelux Highway overleg Politie 

01 jun. 2023

Op 01.06.2023 werd in het Benelux Huis de eerste bijeenkomst gehouden van het Benelux Highway-overleg Politie, onder voorzitterschap van de landelijke eenheid politie, dienst Infra (Infrastructuur) uit Nederland. Het overleg is voor België samengesteld uit het nationale commando WPR (Wegpolitie Route), de provinciale diensthoofden WPR uit de grensstreek met Nederland en Luxemburg en een vertegenwoordiger van de Communicatie en informatiediensten (politie BE). Voor Nederland zitten de Nationale Politie (landelijke eenheid dienst Infra) en de KMAR (Koninklijke Marechaussee) aan tafel. Luxemburg is vertegenwoordigd door de commandant van de Luxemburgse wegpolitie, de UPR. 

Het Highway-overleg is een beleidsmatig overkoepelend Benelux-overleg dat zich buigt over de aanpak van verkeersveiligheid en criminaliteit via onze grote wegverkeersassen. Dit gremium ontmoet mekaar tweemaal per jaar. Daarnaast ontmoeten de chefs van de provinciale verkeersposten hun Nederlandse/Luxemburgse collega’s driemaal per jaar in het Highway-overleg Noord (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen), Midden (Limburg  en Luik) en Zuid (Luik en Luxemburg). 

Naast de verkeersveiligheid en de aanpak van criminaliteit werden ook de internationale politiesamenwerking, het Benelux-politieverdrag, de problematiek van grensoverschrijdende achtervolgingen, opportuniteiten en valkuilen in de samenwerking, etc. besproken. Een eerste succesvolle meeting, met een zeer positieve drive.