Info Burgers » Nieuws » Benelux houdt strategisch overleg over crisisbeheersing

Benelux houdt strategisch overleg over crisisbeheersing

14 sep. 2016

Voor het eerst binnen de Senningen-werkzaamheden zijn de directeuren-generaal van de drie nationale crisiscentra van de Benelux bijeengekomen.

Deze vergadering kwam er op initiatief van het Luxemburgse voorzitterschap en vond plaats in het Nationaal Crisiscentrum van Nederland. Hierdoor konden de delegaties ook de lokalen van het Nederlandse Centrum bezoeken.

Naast een presentatie over de activiteiten en taken van de drie crisiscentra, bepaalde men de praktische en operationele samenwerkingsprojecten tussen de drie landen voor 2017.

Tenslotte ondertekenden de directeuren-generaal  twee technische afspraken in uitvoering van het  Benelux-memorandum over samenwerking op het terrein van crisisbeheersing.