Info Burgers » Nieuws » Benelux in gesprek met Belgische Justitie minister Vincent Van Quickenborne

Benelux in gesprek met Belgische Justitie minister Vincent Van Quickenborne

29 aug. 2022

Minister Vincent van Quickenborne ontving afgelopen 29 augustus Frans Weekers, de Nederlandse adjunct-secretaris-generaal bij de Benelux Unie voor een kennismakings gesprek.

De minister, voorheen actief lid van het Benelux Parlement, was enthousiast over de voortgang in onder andere de dossiers rond  mensenhandel en het Noordzee overleg. Hij had echter ook een aantal suggesties voor nieuwe projecten. Zo voorzag hij kansen om inititatieven te ontplooien op het gebied van de maritieme veiligheid naar aanleiding van de recent aangenomen wet Maritieme Veiligheid  in  het Belgisch Parlement . Tevens werd aandacht besteed aan thema’s als het Benelux politieverdrag en grensoverchrijdende strafuitvoering.

De minister onderschreef tenslotte het belang van regionale samenwerking en benadrukte het belang van de

Benelux als inspirator en laboratorium voor Europese samenwerking en gaf aan zich hiervoor actief te willen inzetten.