Info Burgers » Nieuws » Benelux informeert Belgische stagiairs-diplomaten

Benelux informeert Belgische stagiairs-diplomaten

28 okt. 2009

27-10-2009 - Op dinsdag 27 oktober 2009 organiseerde het Secretariaat-Generaal van de Benelux, in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken, een informatie-sessie voor een twintigtal Belgische stagiair-diplomaten. Het was de tweede keer dat een dergelijke bijeenkomst werd georganiseerd.

Het doel ervan was om hen te informeren over de huidige activiteiten van de  Benelux-samenwerking. Adjunct-secretaris-generaal, Luc Willems, schetste hoe de Benelux dagdagelijks functioneert en op welke terreinen het Secretariaat-Generaal actief is. 

Na diverse uiteenzettingen met concrete voorbeelden van samenwerking (o.a. op het vlak van politie, energie en visum- en immigratiebeleid), traden de stafleden van het Secretariaat en de stagiairs met elkaar in dialoog.

Ook deelde het Benelux-secretariaat,  met de diplomaten in opleiding,  zijn opgebouwde ervaring over procesmanagement in internationaal overleg. Dit  aan de hand van het Schelde-dossier.

De stagiairs waardeerden enorm de talrijke interventies en toonden zich overtuigd van het nut en de resultaten van de Benelux. De opgedane kennis vormt ongetwijfeld een meerwaarde  in het verdere verloop van hun diplomatieke carrière.