Info Burgers » Nieuws » Benelux informeert Montenegro

Benelux informeert Montenegro

31 mei. 2012

Op initiatief van de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken vond op het Secretariaat-Generaal van de Benelux een informatievergadering plaats met de Republiek Montenegro. Doel was om de samenwerking tussen de drie partnerlanden toe te lichten.

In aanwezigheid van de heer V. Garcevic, ambassadeur van Montenegro te Brussel, mevrouw V. Arsic, ambassadeur van Servië te Brussel en diplomatieke vertegenwoordigers uit België en Nederland werd dieper ingegaan op de structuur en de actuele thema’s die spelen binnen de Benelux-samenwerking.

Binnenkort zal ook een Protocol  ondertekend worden tussen Benelux en Montenegro, alsook met Servië, ter uitvoering van een EU-overnameovereenkomst.

v.l.n.r.: De heer V. Garcevic, ambassadeur van Montenegro te Brussel en mevrouw V. Arsic, ambassadeur van Servië te Brussel