Info Burgers » Nieuws » Benelux-instellingen bezoeken het Secretriaat-Generaal

Benelux-instellingen bezoeken het Secretriaat-Generaal

16 sep. 2011

Op maandag 12 september jl. vond de jaarlijkse vergadering van de Benelux-instellingen bij het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie plaats. Bedoeling van deze vergadering is de diverse instellingen de gelegenheid te bieden elkaars werkzaamheden te volgen.   Tijdens de bijeenkomst, die door de heer E. Forrier, tweede vicepresident van het Benelux-Gerechtshof, werd voorgezeten, kwamen alle onderwerpen en ontwikkelingen van het voorbije jaar aan bod alsook de voortgang van de uitvoering van het nieuwe Benelux-Verdrag. Voorts werden er enkele nieuwe ideeën geopperd door de leden van het college van secretarissen-generaal.   De Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal, de heer A. de Muyser, wees nogmaals op het belang van de samenwerking tussen de verschillende Benelux-instellingen, met name via het intensiveren van de bezoeken aan elkaars instellingen en regelmatiger overleg over de grote thema’s voor Benelux-samenwerking.