Info Burgers » Nieuws » Benelux is alert op nieuwe fraudefenomenen

Benelux is alert op nieuwe fraudefenomenen

18 mei. 2017

Naar goede gewoonte kwamen de Benelux-delegaties op 18 mei 2017 op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie samen om de activiteiten in het kader van de fiscale samenwerking en strijd tegen de fraude te monitoren. Reeds meer dan 15 jaar werken België, Nederland en Luxemburg aan het creëren van een eerlijk economisch marktklimaat door middel van het bestrijden van fraude en het delen van kennis over hun fiscale beleid.  

De kern van de samenwerking, met als steunpillaar het netwerk dat in de tussentijd is opgebouwd, is het delen van kennis en ervaringen, het uitwerken van gezamenlijke werkmethodes en het presenteren van beproefde concepten en aanbevelingen richting Europa.  

Het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux wil vooral de aandacht leggen bij het dossier Elitepaarden en de belasting-rulings. De Benelux zal daarom onder andere op 9 november 2017 een seminar organiseren over de belasting-rulings.  

Daarnaast zullen de Benelux-landen blijven werken op thema’s zoals de BTW-carrouselfraude, de BTW-teruggaafprocedure, de accijnzen en administratieve samenwerking. Tegelijkertijd moet in de toekomst meer aandacht uitgaan naar nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen het economische verkeer (met name e-commerce) als op technologisch vlak. Een veranderende realiteit vraagt immers om een aangepaste preventieve aanpak, andere controlemethodes en in sommige gevallen wetswijzigingen.