Info Burgers » Nieuws » “ Benelux is er om problemen van burgers op te lossen”

“ Benelux is er om problemen van burgers op te lossen”

08 jun. 2017

Tijdens een presentatie aan diplomaten en pers benadrukten het nieuwe college van secretarissen-generaal van de Benelux  de relevantie van de samenwerking. “Benelux is er om problemen van burgers op te lossen”, luidde het overtuigend. 

De heren Thomas Antoine, Luuk Blom en Alain de Muyser nodigden diplomaten en journalisten uit om hen te informeren over hun activiteiten en de actuele en toekomstprojecten van de Benelux-samenwerking. Aan de hand van lopende projecten toonden ze aan dat economische groei wordt gestimuleerd door het wegnemen van barrières en een nauwere samenwerking zorgt voor een efficiënte aanpak voor veiligheid. Daarbij is er in de Benelux-projecten telkens aandacht voor het duurzame en het digitale. 

Naast de mogelijkheid en realiteit om samen te werken met andere regio’s zoals Noordrijn-Westfalen, Noord-Frankrijk, Visegrad, de Baltics en Nordics werd ook de proeftuinfunctie van de Benelux voor de Europese Unie in de verf gezet. 

Het college sloot af door Benelux te omschrijven als een ‘gereedschapskist’ voor overheden en burgers, waar alle instrumenten ter beschikking zijn om vlot oplossingen te vinden voor problemen waarmee burgers en ondernemers worden geconfronteerd.