Info Burgers » Nieuws » Benelux-Jaarverslag 2009 voorgesteld

Benelux-Jaarverslag 2009 voorgesteld

30 mrt. 2010

Het college van secretarissen-generaal heeft vandaag de Benelux-resultaten van 2009 voorgesteld aan de pers. Meer dan 60 van de 80 actiepunten voor 2009 werden uitgevoerd volgens timing, waardoor meer dan 80 % van de objectieven gerealiseerd werden.   De secretarissen-generaal lichtten enkele van de talrijke verwezenlijkingen toe. Zo voerden drie landen samen een onderzoek uit naar consumentenbescherming in de meubelsector,  wat de burger meer vertrouwen geeft in grensoverschrijdende aankopen. Ook kunnen voortaan ambulances bij spoedgevallen de grens over tussen Nederland en België dankzij een Benelux-beschikking. Verder oefenden de politiediensten van de partnerlanden samen om een internationale gijzeling tot een goed einde te brengen. Dit komt de veiligheid van de burger ten goede. Ook werd stilgestaan bij enkele uitdagingen voor 2010. Er zal samengewerkt worden rond thema’s zoals windenergie in de Noordzee, wegbeprijzing, klimaatverandering en de verbetering van het spoorvervoer tussen de Benelux-hoofdsteden. Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe operationeel actieplan voor politie- en crisissamenwerking. Tenslotte werd de nieuwe samenwerking rond sociale fraude voorgesteld. De komende maanden zal toegewerkt worden naar concrete operationele acties. Gezamenlijke equipes zouden zo onderzoek kunnen doen naar o.a. zwartwerk in de bouwsector. Het volledige jaarverslag 2009 kunt u hier downloaden