Info Burgers » Nieuws » Benelux-jaarverslag 2010

Benelux-jaarverslag 2010

15 apr. 2011

Het jaarverslag 2010 van de Benelux-samenwerking is klaar. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten die de drie partnerlanden samen hebben behaald.

Maar liefst 88% van de objectieven in het jaarplan 2010 werden verwezenlijkt en dit volgends de vastgelegde timing.

Enkele resultaten:

In het domein van interne markt en economie is een ééngemaakte elektriciteitsmarkt een feit. Ook kunnen consumenten in de Benelux veilig grensoverschrijdende aankopen doen bij elektrobedrijven omdat de consumententoezichthouders via een gemeenschappelijk onderzoek de naleving van de wettelijke garantievoorschriften controleerden.

Bij duurzame ontwikkeling startte de Benelux met een samenwerking rond logistiek in de meest brede zin van het woord. Het gaat erover om de economische troeven van de regio als logistieke draaischijf extra op de kaart te zetten en zo de concurrentiepositie te verstevigen. Ook de grensarbeiders werden in 2010 uitvoerig geïnformeerd over de wetgeving aan de andere kant van de grens.

Op het gebied van justitie en binnenlandse zaken keurden de ministers een tweede actieplan over veiligheid goed. Verder werden frauduleuze praktijken met levering van dranken door groothandelaars in de horeca aangepakt.

Vorig jaar innoveerde de Benelux ook volop en investeerde in nieuwe onderwerpen van samenwerking. Steden in de regio gaan voortaan uitdagingen zoals het beheren van de toestroom van immigranten uit Midden- en Oost Europa aan.

Meer resultaten kunt u nalezen in het jaarverslag, dat beschikbaar is in gedrukte en digitale versie op www.benelux.int