Info Burgers » Nieuws » Benelux-jaarverslag 2011 beschikbaar

Benelux-jaarverslag 2011 beschikbaar

07 mei. 2012

Het jaarverslag 2011 van de Benelux is beschikbaar op het internet en in papieren versie. Het jaarverslag geeft een globaal overzicht van de resultaten behaald door de drie partnerlanden. Uit dit document blijkt dat vorig jaar 75 procent van de objectieven werd gerealiseerd.

De Benelux zette zich o.a. in voor :

• Een groene economie en bescherming van de consument

Een nieuw project genaamd ‘ Indicators of Local Transition to a Low Carbon Economy in the Benelux’ werd opgestart. In samenwerking met de OESO (de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) gaat de Benelux op zoek naar indicatoren die evolutie naar een groenere economie (Green Growth)  meetbaar kunnen maken. De focus ligt hierbij op de grensregio tussen Vlaanderen en Nederland en Belval in Luxemburg. De resultaten van een gemeenschappelijk onderzoek naar de  online- verkoop van concerttickets droeg bij aan meer consumentenbescherming en vertrouwen in grensoverschrijdende aankopen.

• Een duurzaam energiebeleid en uitbreiding van natuurgebieden

Voortaan is op het vlak van energie de leveringszekerheid van elektriciteit en de marktkoppeling tussen de drie partnerlanden, Frankrijk en Duitsland  een feit.  Afspraken om elkaar snel  te informeren bij mogelijke onderbrekingen in de gasvoorziening werden gemaakt. Plannen voor een Noordzee-energieoverleg  zijn operationeel waardoor het duurzame energiepotentieel van het Noordzeegebied wordt aangepakt . Ook breidde de Benelux in 2011 het grensoverschrijdende natuurgebied  De Zoom-Kalmthoutse Heide uit met  2.250 hectare. Dankzij deze verruiming huisvest het nog meer dieren- en plantensoorten en kwamen er nieuwe mogelijkheden voor recreatie en waterhuishouding

• Efficiënte politiesamenwerking, fraudebestrijding en migratie

Dankzij een Benelux-afspraak kunnen politieverbindingsofficieren in het buitenland namens de drie landen worden ingezet. Dit verhoogt de efficiënte inzet van mensen en middelen, wat kostenbesparend werkt. Ook verleenden in 2011 politieagenten in de drie landen elkaar bijstand over de grens bij culturele manifestaties,  zoals Koninginnedag in Nederland en de Gentse feesten in België.  Bovendien werden gemeenschappelijke opleidingen georganiseerd. De strijd tegen de grootschalige fiscale fraude ging verder , nieuw was de focus op  fraude met zwendelvennootschappen en fictieve domicilieringen. Door de ondertekening van een terug- en overnameovereenkomst met Kosovo  in Benelux-verband, verbeterde de wederzijdse communicatie om illegale immigratie te bestrijden. Tenslotte drukten met een Memorandum of Understanding  de bevoegde Benelux-ministers en de betrokken steden hun wens uit samen de uitdagingen rond intra-Europese migratie aan te gaan.

Het volledige verslag is digitaal te raadplegen op www.benelux.int of in papieren versie beschikbaar via www.benelux.int/nl/pub/pub_intro.asp