Info Burgers » Nieuws » Benelux laat stem horen over nieuw Europees Jeugdprogramma

Benelux laat stem horen over nieuw Europees Jeugdprogramma

12 dec. 2011

Op 9 december 2011 organiseerde het Secretariaat-Generaal van de Benelux,in samenwerking met de jeugdraden uit de drie landen, een seminar over de nieuwe generatie van Europese jeugdprogramma’s.

Meer dan 50 deelnemers, onder wie talrijke vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, kregen de mogelijkheid om hun mening te geven over hoe het nieuwe Europese jeugdprogramma er uit moet zien. De Europese commissie  maakte haar ideeën over dit nieuwe programma genaamd"Erasmus for All”, bekend in november 2011.

Dit seminar vond plaats op een cruciaal moment omdat Europa over deze materie in 2012 een beslissing zal nemen.

Aan de hand van workshops en discussies tussen de verschillende stakeholders kreeg iedereen de kans zich uit te drukken over de voorstellen van de Commissie. Zo ging er veel aandacht naar een aantal concepten zoals actief burgerschap, niet formeel leren, lokale jeugdorganisaties en het voorzien van een gestructureerde dialoog met jongeren.

Tenslotte gingen de deelnemers over hun conclusies de dialoog aan met de heer J. Truszczynski, directeur-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie.

De conclusies, die de Benelux-stem van de jongeren weerspiegelt,  zullen binnenkort ruim verspreid worden via deze website.