Info Burgers » Nieuws » Benelux lanceert open consultatie rond voorontwerp Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020

Benelux lanceert open consultatie rond voorontwerp Gemeenschappelijk Werkprogramma 2017-2020

01 apr. 2016

Wat zijn de grote uitdagingen waarvoor de Benelux in de komende jaren een oplossing dient te vinden ? Welke thema’s kunnen worden behandeld door de Benelux ? Welke onderwerpen moeten worden aangesneden of verdiept?

Dit zijn vragen die het Benelux Secretariaat-Generaal stelt in zijn voorontwerp dat tot doel heeft het gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020 vast te stellen. Dit werkprogramma is een strategisch document dat als leidraad dient voor de acties die in de komende 4 jaren samen worden gerealiseerd.

In de overtuiging dat er veel verschillende meningen bestaan over de toekomstige dossiers op het terrein en daar rekening mee moet worden gehouden, wil de Benelux zijn stakeholders en andere personen consulteren. Beslissen over de toekomst doet de Benelux  niet alleen. De medewerking, suggesties, adviezen, verbeeldingskracht van anderen zijn essentieel.

Het proces zal verlopen in twee fasen: voor eind mei 2016 zullen de consultaties worden afgerond en de reacties van de verschillende stakeholders door het Secretariaat-Generaal van de Benelux worden verzameld. Begin september wordt een voorstel voor advies overgemaakt aan de landen en ten slotte voorgelegd aan het Comité van Ministers van de Benelux ter goedkeuring.

Reacties zijn welkom tot uiterlijk 31 mei 2016 via www.benelux.int/nl/consult