Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen behoren tot de top van innovators in Europa.

Benelux-landen behoren tot de top van innovators in Europa.

10 okt. 2022

Met topposities 4, 5 en 7 in het Europees Innovatie Scorebord (EIS) zijn Nederland, België en Luxemburg in de voorhoede van innovatie in Europa. Nederland en België behoren tot de ‘innovatieleiders’, terwijl Luxemburg in het scorebord als ‘sterke innovator’ staat[1]. Dit laat zien dat de Benelux-landen blijvend sterk scoren op het EIS, waar de posities grotendeels overeenkomen met 2021 (4, 5 en 7) en 2020 (3, 5 en 6)[2].

De Europese Commissie publiceerde op 22 september 2022 haar Europees Innovatie Scorebord. Het EIS rangschikt de 27 EU-lidstaten en een aantal niet-EU landen volgens hun onderzoeks- en innovatieve sterkte in vier ‘prestatiegroepen’. De EU-landen kregen een beoordeling op 32 indicatoren zoals investeringen in onderzoek en ontwikkeling, publiek-private samenwerking, innovatie binnen het MKB/KMO, digitalisering,  en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

Met name de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek op Benelux grondgebied, tezamen met hoge uitgavengraad aan R&D leidde tot de hoge innovatiegraad in de drie landen en topposities op de ranglijst. Zo hebben de Benelux-landen een relatief grote hoogopgeleide beroepsbevolking. Het percentage inwoners met een hoger-onderwijs-diploma (LU 44.5%; BE 39.7%; NL 37.5%) ligt boven het EU-gemiddelde (29,5%)[3]. De Benelux-landen wisten zich vooral te profileren in sectoren kunstmatige intelligentie, kwantum, fotonica en waterstof.

Investeringen zijn een belangrijke drijfveer achter innovatie - zowel van overheden als van bedrijven.  Uitgaven in R&D in de Benelux-landen liggen rond 2% van het BBP (EU-gemiddelde 2.21%), waarbij België zeer goed scoort met uitgaven in de hoogte van 3.4% van het BBP[4]. Daarnaast is er een duidelijke groei te zien bij het aantal werknemers in R&D in de Benelux-landen. Dit ging van gemiddeld 9.1 personen per 1000 inwoners in 2015 naar 10.1 in 2020[5]. De stijging van de uitgavengraad aan R&D in Benelux-landen in de voorbije 10 jaren toont dat gedegen investeringen van overheden en de private sector leidt tot meer innovatie en werkgelegenheid[6][7].

De Benelux Unie blijft zich op verschillende niveaus inzetten om deze toppositie in innovatie behouden en verbeteren. Onder andere van belang zijn grensoverschrijdende samenwerking en het verlagen van barrières tussen de landen. Grenzen zouden geen administratieve of juridische belemmering mogen vormen voor het uitwisselen van kennis, personeel, en investeringen.[2] European Innovation Scoreboard 2014-2022 and Regional Innovation Scoreboard 2021 https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis

[3] Eurostat, Population by educational attainment level, sex and age (%) - main indicators, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EDAT_LFSE_03__custom_3558266/default/bar?lang=en

[4] Eurostat; Organisation for Economic Cooperation and Development (2020), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00001/default/bar?lang=en

[5] OECD (2022), Researchers (indicator). https://data.oecd.org/rd/researchers.htm#indicator-chart

[6] Spithoven et al. (2022). België op weg naar een kenniseconomie De 3%-

doelstelling in de Lissabon-strategie

[7] Eurostat (2021). Research and development expenditure, by sectors of performance.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tsc00001/default/table?lang=en