Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen brengen mee rapport  uit over leveringszekerheid van elektriciteit

Benelux-landen brengen mee rapport  uit over leveringszekerheid van elektriciteit

11 mrt. 2015

De Benelux-landen hebben samen met Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland de leveringszekerheid van elektriciteit onderzocht in hun regio. Het is de eerste keer dat hierover een studie gebeurt op regionaal vlak binnen de Europese Unie.

Deze zeven landen zijn verenigd in het zogenoemde Pentalateral Energy Forum , waarin ze samen vorm geven aan een eengemaakte regionale elektriciteitsmarkt. Het waren hun overheden die aan de netbeheerders de opdracht gaven om een rapport op te stellen over de leveringszekerheid van elektriciteit.

De landen moeten overschakelen van een traditioneel naar duurzaam hernieuwbaar energiesysteem. De leveringszekerheid van elektriciteit is hierbij een belangrijke bezorgdheid van overheden en burgers. Deze studie schets een beeld van de actuele en toekomstige evoluties over levering van stroom in de zeven betrokken landen.

Een efficiënte energievoorziening is trouwens één van de prioriteiten van het Benelux-Voorzitterschap van de Benelux Unie . Zo zal in oktober 2015 een ‘Benelux-Week van de Energie’ georganiseerd worden, waar o.a. wordt teruggeblikt op 10 jaar Penta-samenwerking en duurzame mobiliteit in de kijker wordt geplaatst.

Het rapport werd vandaag gepubliceerd. De totstandkoming van deze studie werd gefaciliteerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie dat de inhoudelijke en logistieke coördinatie verzorgt van het Pentalateral Energy Forum.

Klik op volgende links:

- Het rapport

-Verklaring van de ministeries

-Verklaring van de netbeheerders

Meer informatie: www.benelux.int/penta