Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen erkennen wederzijds elkaars maritieme trainingsinstituten en trainingen

Benelux-landen erkennen wederzijds elkaars maritieme trainingsinstituten en trainingen

20 okt. 2016

Onder Luxemburgs Voorzitterschap van de Benelux Unie, ondertekende de staatssecretaris voor Economie van het Groothertogdom Luxemburg, Francine Closener, een Benelux-Besluit waardoor de drie Benelux-landen onderling hun maritieme trainingsinstituten en trainingen erkennen die nodig zijn voor het bekomen of behouden van het vaarbewijs.

De Benelux vergroot zo de beschikbaarheid van het onderwijsaanbod voor zeevarenden waardoor zij,  en de rederijen waarvoor zij werken, een grotere flexibiliteit verkrijgen qua aanbod en planning. Bovendien wordt hierdoor ook verzekerd dat alle zeevarenden binnen de Benelux tijdig internationaal verplicht gestelde bijkomende trainingen kunnen volgen. Verplichte bijscholingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn vanwege voortschrijdende technologische ontwikkelingen in de scheepvaart of vanwege verscherpte eisen met betrekking tot veiligheid.

Meer opleidingsaanbod voor zeevarenden

Door internationale zeevaartverdragen en EU-regelgeving staat elk land individueel in voor opleiding en training van zeevarenden, voorwaarde tot bekomen en behouden van een internationaal vaarbewijs. Door de Benelux-markt voor specifieke maritieme trainingen open te stellen voor zeevarenden, hebben deze toegang tot een ruimer opleidingsaanbod. Zo kan personeel dat vaart onder één van de Benelux-vlaggen in elk van de drie landen opleidingen of bijkomende cursussen volgen in het kader van hun vaarbewijs. De Benelux-regeling geeft hiermee verdere invulling aan het vrije verkeer van diensten en daarmee aan de verdere ontwikkeling van de Europese- en Benelux interne markt.  

Voorloper EU

Met dit akkoord gaan de landen verder dan de EU-regelgeving die voorschrijft dat enkel de individuele lidstaten instaan voor opleiding rond vaarbewijzen. Dit Benelux-initiatief, dat samenwerking promoot,  kan dan ook als voorbeeld en/of katalysator dienen voor andere EU-lidstaten om ook tot dezelfde wederzijdse erkenning en samenwerking in dit domein over te gaan.

Tijdens de ondertekeningceremonie verklaarde de Luxemburgse staatssecretaris voor Economie, Francine Closener : "De Benelux-beschikking die vandaag is ondertekend vergemakkelijkt de mobiliteit van zeevarenden tussen de drie landen en verbetert voor het Groothertogdom Luxemburg de toegang tot goed opgeleide arbeidskrachten voor de reders wiens schepen onder Luxemburgse vlag varen. De tewerkstelling van zeevarenden op schepen van dezelfde reder, maar die onder de vlag van één van de 3 Benelux-landen varen,  zal makkelijker verlopen. Dit initiatief moet daarom bijdragen aan de versterking van de maritieme sector en in het bijzonder de tewerkstelling van zeevarenden in de Benelux. Bovendien kan het dienen als voorbeeld voor andere soortgelijke initiatieven van de drie landen op maritiem vlak of elders. "

Benelux-week van de multimodaliteit

Dit Benelux-Besluit is één van de concrete resultaten behaald tijdens deze Benelux-Week van de Multimodaliteit. Met de Week van de Multimodaliteit wijst de Benelux op het potentieel en de nog onbenutte synergiën tussen de verschillende vervoerswijzen, waarbij  een efficiënt, duurzaam en competitief vervoer centraal staat. Bedoeling is om een sterke concurrentiepositie voor de Benelux te waarborgen en een voortrekkersrol te spelen binnen de Europese Unie.