Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs

Benelux-landen erkennen wederzijds het niveau van elkaars diploma’s hoger onderwijs

18 mei. 2015

Onderwijsministers keuren Benelux-besluit goed

De vijf Benelux-ministers van Hoger onderwijs; minister  Hilde Crevits (Vlaamse Regering), minister Jean-Claude Marcourt (Regering van de Federatie Wallonië-Brussel), minister  Harald Mollers (Regering Duitstalige Gemeenschap), minister  Jet Bussemaker (Nederlandse Regering) en staatssecretaris Marc Hansen (Luxemburgse regering) hebben een Benelux-besluit goedgekeurd waardoor de niveau-erkenning van diploma’s hoger onderwijs automatisch gebeurt. Hiermee lopen de drie landen voorop in Europa.

Administratieve vereenvoudiging

Met dit besluit zal elke inwoner in de Benelux juridische zekerheid krijgen dat het niveau van haar/zijn officieel erkende bachelor en masterdiploma automatisch in het andere land wordt erkend. Ingewikkelde, tijdrovende en dure erkenningsprocedures worden afgeschaft. Zo een erkenningsprocedure kan in sommige gevallen tot 4 maanden in beslag nemen met een kostprijs die kon oplopen tot 200 EUR per persoon.

De inhoud van de diploma’s en beroepskwalificaties kunnen nog getoetst worden in het andere land.

Stimulans voor grensoverschrijdende studie- en arbeidsmobiliteit

Door deze automatische niveau-erkenning van het diploma werken de Benelux-landen een obstakel weg om in het buurland te studeren of werk te zoeken. Dit komt de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit ten goede waardoor vraag en aanbod op de Benelux-arbeidsmarkt beter op elkaar kunnen inspelen. Werkgevers kunnen hun vacatures sneller invullen en werkzoekenden kunnen sneller aan de slag. Ook wordt het zo een stuk makkelijker om in het buurland te gaan studeren. Studenten kunnen vlotter inschuiven in studieprogramma’s in een ander Benelux-land.

Europese Hogeronderwijsruimte

Dit besluit is een primeur voor de Europese onderwijssamenwerking, waar automatische erkenning van diploma’s hoger onderwijs hoog op de agenda staat. Met dit initiatief lopen de drie partnerlanden voor in Europa en bouwen ze regionaal mee aan wens om te komen tot één Europese Hogeronderwijsruimte.

De Benelux-ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs onderstrepen in dit verband dat het vertrouwen, gebaseerd op gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden en afspraken over kwaliteitscontrole, de basis vormt om rond dit onderwerp op Europees niveau verder samen te werken.

Basisnota

Benelux-beschikking