Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen gaan grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit bestuurlijk aanpakken

Benelux-landen gaan grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit bestuurlijk aanpakken

28 nov. 2014

Verantwoordelijken van Binnenlandse Veiligheid van de drie landen beslisten  op het Secretariaat-Generaal van de Benelux  om  samen te werken rond een bestuurlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, was aanwezig en drukte  zijn steun uit. Een werkgroep tussen de drie landen zal zich hier verder over buigen.

De lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de preventie en repressie van criminaliteit. Zij beschikken immers over een reeks aan middelen om probleemsituaties in te dijken, waaronder weigering, schorsing of intrekking van vergunningen. Bij deze bestuurlijke aanpak van criminaliteit is informatie-uitwisseling tussen politie, parket, inspectiediensten en diverse administraties van essentieel belang. Zeker als het gaat om grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Nog te vaak stoot men bij een dergelijke bestuurlijke aanpak echter op bepaalde obstakels.

De Benelux-landen willen het voortouw nemen om dit probleem op te lossen en zelfs Europese ambities waarmaken. Topambtenaren van de drie bevoegde overheidsdiensten officialiseerden hun intentie om een Benelux-werkgroep op te richten die de mogelijkheden van Benelux-samenwerking met al de betrokken actoren zal onderzoeken. Minister Jambon sprak zijn steun uit voor het project en plaatste het binnen zijn prioriteiten voor 2015.

Specifiek zal deze werkgroep overleg organiseren tussen lokale en nationale diensten uit de drie landen, het uitwisselen van goede praktijken bevorderen en de vinger aan de pols houden rond Europese ontwikkelingen over deze materie. Verder zal indien mogelijk ook worden toegewerkt naar gemeenschappelijke initiatieven rond prioritair aan te pakken fenomenen zoals mensenhandel, drugstrafiek en criminele motorbendes.

 

Eind volgend jaar zullen de leden van de werkgroep een voortgangsrapport presenteren aan het Benelux comité van Ministers.