Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen gaan merken van ondernemers beter beschermen

Benelux-landen gaan merken van ondernemers beter beschermen

16 dec. 2014

De drie ministers van Buitenlandse Zaken, D. Reynders (BE), B. Koenders (NL) en J. Asselborn (LU) ondertekenden, in naam van de drie Benelux-landen, een protocol waardoor ondernemers zich beter kunnen verweren tegen misbruik van hun merknaam.

Een ondernemer kan sinds geruime tijd op Benelux-niveau zijn merk efficiënt beschermen bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Maar om zich te verweren tegen iemand die een gelijkaardige merknaam wil registreren of  verzet aan te tekenen tegen een reeds gedeponeerd merk, waren de mogelijkheden beperkt tot juridische stappen. Inbreuk op een merk kan de ondernemers zware economische schade berokkenen omdat de uitbouw van een merknaam in ruime zin een grote investering is. Met dit protocol wordt een nieuwe procedure in het leven geroepen die aan ondernemers de mogelijkheid geeft om bestaande merken uit het register te laten halen en wordt de bestaande procedure voor oppositie uitgebreid.  

  • Enerzijds kan na goedkeuring van dit protocol op basis van meer wettelijke gronden dan nu, zonder tussenkomst van een rechtbank, protest aangetekend worden bij het BBIE, tegen het deponeren van een ‘nieuwe’ merknaam die overeenkomt met een al geregistreerde merknaam. Het wordt ook mogelijk dit te doen als het gaat om een merkdepot voor andere goederen en diensten.
  • Anderzijds kan na goedkeuring van dit protocol zonder tussenkomst van een rechtbank, bij het BBIE, verzet aangetekend worden tegen een ‘oude’ al gedeponeerde merknaam. Denk maar aan op voorhand ingediende merken, zonder inhoud maar gebaseerd op speculatie om ze later voor veel geld door te verkopen. Deze procedure bestond al op Europees niveau en wordt dus nu van kracht binnen de Benelux.

De landen komen met deze oplossing tegemoet aan een groeiende vraag vanuit de ondernemersorganisaties om misbruik met merknamen tegen te gaan. Jaarlijks zijn er nu al ongeveer 1000 opposities bij het BBIE.

Met dit protocol kunnen ondernemers vlotter hun rechten laten doen gelden zonder bovendien tijdrovende en dure gerechtelijke procedures. Dit zorgt voor een betere bescherming van hun merknaam en draagt bij aan een goede interne marktwerking en eerlijk concurrentie klimaat binnen de Benelux.

Eerder werd al beslist om het Benelux-Gerechtshof als enige instantie binnen de Benelux bevoegd te willen maken om beroepsprocedures rond merken, ten aanzien van beslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag, te beslechten.