Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen gaan samen het personen- en goederen vervoer op hun wegen inspecteren

Benelux-landen gaan samen het personen- en goederen vervoer op hun wegen inspecteren

03 okt. 2014

Luik, 03-10-2014| Vandaag sloten vertegenwoordigers van de landen een Benelux-Verdrag af om grensoverschrijdend samen te werken rond wegvervoerinspectie. Hiermee kunnen o.a. Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen samen controles uitvoeren op vrachtwagens en autobussen. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, en kostenbesparingen. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie.

 

_S5C3117.jpg

Verschillen in toezicht wegwerken
Het wegvervoer in Europa, en binnen Benelux,  wordt alsmaar internationaler. Hoewel veel van de regelgeving over toezicht op het wegvervoer op Europees niveau is afgesproken, blijft de controle op onder andere de rij- en rusttijden, overbelading, en vervoer van gevaarlijke stoffen een nationale verantwoordelijkheid. Dit leidt tot verschillen tussen de landen waardoor transportondernemingen schade lijden door de ongelijke toepassing en handhaving van de regels.

Harmoniseren, schaalvoordelen benutten en bijstand verlenen

Benelux wil door intensivering van samenwerking de bestaande situatie verbeteren door:

  •  Het met elkaar afstemmen van de toepassing van EU-regels , om verregaande harmonisatie van controles te realiseren.
    Het samen uitwisselen van materiaal en opleiden van personeel om kosten te besparen.
  • Het  mogelijk te maken dat inspecteurs uit het ene land met volle bevoegdheid deelnemen aan inspecties in een ander Benelux-land, waardoor o.a.  van elkaars specialisten gebruik kan worden gemaakt.

Verdrag  van Luik afgesloten

Vertegenwoordigers van de bevoegde ministers van Nederland ( Melanie Schultz van Haegen) , de federale Belgische regering (Catherine Fonck) , de Vlaamse regering ( Ben Weyts), de Waalse regering (Carlo Di Antonio), de Brusselse Hoofdstedelijke regering ( Pascal Smet) en het Groothertogdom Luxemburg (François Bausch) sloten op de luchthaven van Luik dit Benelux-Verdrag (Verdrag van Luik) af.

Hiermee zetten ze volop in op verkeersveiligheid voor burgers en creëren ze een gelijk speelveld zodat ondernemers binnen en buiten Benelux aan een zelfde toepassing van controleregels onderworpen worden.

Dit alles draagt er ook toe bij om sociale dumping in de transportsector  beter te bestrijden,  iets waartoe de eerste ministers van de drie landen opriepen tijdens de Benelux Sociale Top van februari 2014.

Actieplannen en openheid

Op basis van actieplannen, die periodiek worden opgesteld en geëvalueerd, worden de afspraken tussen de drie landen in de praktijk verwezenlijkt.

Het verdrag staat nadrukkelijk open voor andere landen om zich erbij aan te sluiten.