Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen herlanceren hun samenwerking – Nieuw Benelux-verdrag treedt in werking

Benelux-landen herlanceren hun samenwerking – Nieuw Benelux-verdrag treedt in werking

03 feb. 2012

Nieuw Benelux-verdrag treedt in werking

Op 3 februari 2012  versterkten,  op het stadhuis te Brussel,  de Belgische vice-eerste minister en buitenlandminister Didier Reynders , de Luxemburgse vice-eerste minister en buitenlandminister Jean Asselborn samen met de vertegenwoordiger van de Nederlandse buitenlandminister Uri Rosenthal de samenwerking tussen de drie partnerlanden.

Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-verdrag op 1 januari 2012, waardoor de landen  hun samenwerking op de terreinen economie, veiligheid en duurzaamheid intensiveren en  hun voortrekkersrol in een verruimde Europese Unie blijven vervullen.

Benelux-secretaris-generaal, Jan van Laarhoven, zette het jaar alvast ambitieus in. Hij gaf het startschot voor  het opzetten van een nieuw gemeenschappelijk werkprogramma 2013-2016.  De leidraad voor de toekomstige acties tussen de 3 partners. Van Laarhoven:  "Wij zullen een proces ingaan waarbij wij zoveel mogelijk stake-holders, uit ministeries in de Benelux, parlementariërs, experts en het maatschappelijk middenveld zullen betrekken. Het doel is om aan het eind van dit jaar een gefinaliseerd werkprogramma aan de  Ministers ter goedkeuring voor te leggen dat initiatief toont en kan rekenen op een breed draagvlak.”

Een eerste brainstorming hierover vond vandaag plaats tussen een groep studenten en experts, onder leiding van Belgisch Minister van Staat Marc Eyskens, Felix Braz, lid van de Chambre des Députés in Luxemburg en voormalig senator Jean Eigeman uit Nederland over de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die de Benelux in de nabije toekomst zou moeten opnemen.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-verdrag geeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux een speciale editie uit van de newsletter