Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen intensifiëren samenwerking tegen sociale dumping

Benelux-landen intensifiëren samenwerking tegen sociale dumping

22 mei. 2014

Fraudepreventie is een van de prioriteiten van de Benelux Unie in 2014. Tijdens een sociale Benelux-top op 13 februari 2014 in Brussel hebben de premiers en ministers van Sociale Zaken van de Benelux daartoe een gemeenschappelijke verklaring ondertekend. De regeringen willen zowel in Benelux-verband als binnen de Europese Unie een voortrekker zijn en met specifieke acties nauwer samenwerken om ’sociale dumping’, fraude en uitbuiting tegen te gaan. In de verklaring wordt een rol toebedeeld aan het Secretariaat-Generaal van de Benelux om specifieke acties uit te zetten. Een van de speerpunten is het bevorderen van het delen van goede praktijken zoals methodes om identiteitscontroles op de werkvloer te verbeteren en te versterken.

Op dinsdag 20 mei 2014 werd hierover een seminar georganiseerd op het Secretariaat-Generaal van de Benelux in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de overheidsdiensten, de sociale partners en de Europese Commissie. De Benelux-landen presenteerden ieder afzonderlijk hun initiatieven, waarna deze besproken werden. Uit het overleg kwam naar voren dat zowel de Luxemburgse sociale badge, het Belgische aanwezigheidsregistratiesysteem als het Nederlandse ID12-project erop gericht zijn om op verschillende, maar vergelijkbare niveaus, de veiligheid van de werknemers op de werkvloer te borgen en eerlijke concurrentie te garanderen via gelijke voorwaarden voor toegang tot de markt.

Verder werd geconstateerd dat de doelstellingen en de middelen van de partners elkaar zodanig overlappen dat een verdergaande Benelux-samenwerking wordt overwogen.