Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen kunnen gidslanden worden voor klimaatslimme landbouw

Benelux-landen kunnen gidslanden worden voor klimaatslimme landbouw

03 mei. 2022

De landbouwsector staat onder druk. Dit geldt zeker ook voor de Beneluxlanden, waar intensieve landbouw en veeteelt op een relatief klein grondgebied van oudsher een basis voor welstand en welvaart hebben geboden. De uitdagingen voor boeren zijn groot terwijl de winstmarges klein zijn. Dit is het gevolg van het steeds minder voorspelbare klimaat waar financiële investeringen broodnodig zijn om vernieuwende landbouwtechnieken te kunnen toepassen om zo klimaatvriendelijker voedsel te kunnen produceren. De consument wil graag dat er duurzaam landbouw bedreven wordt, maar wil daar vooralsnog niet altijd voor betalen. En dat parallel aan de veranderende geopolitieke context en de klimaatambities.  

Op 3 mei jl. kwamen delegaties vanuit Nederland, Wallonië, Vlaanderen en Luxemburg samen in het Benelux Huis voor een eerste verkenning over klimaatslimme landbouw, waarbij via innovatie, digitalisering en tools juist kan worden bijgedragen aan het versterken van de economie, het behoud van de biodiversiteit en dierenwelzijn, en het verminderen van het gebruik en de impact op grondstoffen.  

De efficiëntie van het klimaatbeleid in de Benelux-landen is door deze nieuwe technieken al toegenomen en de diverse smart farming projecten hebben bewezen een verschil te maken. Dit is een aanmoediging tot verdere implementatie in de praktijk. Daarbij moet dan onder andere aandacht gegeven worden aan vernieuwende ontwikkelingen, het uitbreiden van de kennis van de landbouwer hieromtrent, het omzetten van technieken naar de praktijk, data (beheer, gebruik, beveiliging, compatibiliteit en eigenaarschap) en de hoge investeringskosten en de lange rendementsduur van investeringen.   

Financiering van deze innovaties is essentieel, en met name lastiger voor kleinere bedrijven. Zowel overheden als banken helpen hen daarom om meer binnen de grenzen van onze aarde landbouw te bedrijven.  Dat gebeurt niet alleen met leningen, maar eveneens met kennis van de financiële adviseurs, omdat een duidelijk verdienmodel en het inzicht op de impact van de investeringen nog ontwikkeld moeten worden.   

Kennisdeling, samenwerking en gezamenlijke afspraken binnen de Benelux kunnen helpen om deze transitie uit te rollen en te versnellen richting een duurzaam en onafhankelijk landbouwbeleid, waarbij de landbouwer zelf een cruciale rol blijft vervullen.