Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen nemen deel aan grensoverschrijdende wegcontrole

Benelux-landen nemen deel aan grensoverschrijdende wegcontrole

20 apr. 2016

België, Nederland en Luxemburg namen, binnen het kader van Euro Contrôle Route,  deel aan een grensoverschrijdende wegcontrole. Dit in aanwezigheid van  de EU-commissaris voor Transport, Violeta Bulc. 

De weg-inspectiediensten en politie van België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland controleerden samen, op parking Drogenbos nabij de Belgische E-19 snelweg,  vrachtwagens en bussen op overlading, technische voorschriften en ladingzekerheid. 

Er werden 27 voertuigen gecontroleerd, bij 10 ( 37%) van hen werd minstens één inbreuk geconstateerd. Bij vijf voertuigen ( 18, 51%) ging het om een ernstige inbreuk die leidde tot onmiddellijke immobilisatie. 

De uitwisseling van goede praktijken en harmonisering van controleprocedures zijn belangrijk om het toezicht op het wegtransport te verbeteren. 

Euro Contrôle Route (ECR) is een groep van Europese transport inspectiediensten die samen werken om verkeersveiligheid, duurzaamheid, eerlijke concurrentie en arbeidsomstandigheden in het wegtransport te verbeteren. ECR groeide voort uit een Benelux-Werkgroep Transport. http://www.euro-controle-route.eu/site/en/