Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen overleggen om aanbestedingspraktijken beter af te stemmen

Benelux, Economie

Benelux-landen overleggen om aanbestedingspraktijken beter af te stemmen

11 jun. 2024

Op 11 juni kwamen de bevoegde overheidsdiensten van België, Nederland en Luxemburg bijeen in het Huis van de Benelux om te bespreken hoe ze hun aanbestedingspraktijken beter kunnen afstemmen. Ook vertegenwoordigers van de Belgische gewesten waren aanwezig. Het doel was om mogelijkheden tot betere afstemming van de aanbestedingspraktijk in de Benelux-landen te verkennen om zo grensoverschrijdende deelname aan aanbestedingen, vooral van KMOs/MKB, te bevorderen

De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van aanbevelingen van een expertenpanel ( bestaande uit juristen en academici) uit de drie Benelux-landen. Deze experts kwamen met voorstellen om de aanbestedingspraktijken te verbeteren, na een eerdere bijeenkomst op 10 november 2023 die werd gefaciliteerd en gehost door het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Voor de vergadering begon, overhandigden twee van deze experts, meester Frank Judo (voorzitter expertenpanel) en meester Sophie Bleux (lid expertenpanel) , hun aanbevelingen aan Jean-Claude Meyer, de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux.

Openbare aanbestedingen zijn belangrijk voor de economie van de EU en de Benelux. In 2022 waren deze aanbestedingen samen goed voor 310 miljard euro in de Benelux. In 2021 vormden ze respectievelijk 15,2% van het Belgische BBP, 20,9% van het Nederlandse en 11,5% van het Luxemburgse. Het is cruciaal dat deze markt goed werkt, toegankelijk is voor iedereen en voor bedrijven van alle maten. Vooral kleine en middelgrote bedrijven verdienen extra aandacht bij deze openbare aanbestedingen.