Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen pleiten voor een innovatieve aanpak van misbruik van rechtspersonen

Benelux-landen pleiten voor een innovatieve aanpak van misbruik van rechtspersonen

01 okt. 2014

Op 30 september jl. heeft de Benelux via een studiedag aandacht besteed aan het fenomeen van Limited’s, Euro BV’s en Commanditaire vennootschappen. Deze vennootschappen worden vaak ingezet om belastingen te ontduiken of te ontwijken, te frauderen of geld wit te wassen. Op het internet wordt zelfs geadverteerd hoe je op deze manier je geld uit de handen van de fiscus zou kunnen houden.

Het gebruik van een Limited’s, Euro BV of Commanditaire vennootschappen  voor fiscale doeleinden is echter af te raden, omdat alle Benelux-landen hard werken aan de bestrijding hiervan. Hetzelfde geldt voor Frankrijk en Duitsland, die eveneens aanwezig waren op de Benelux-studiedag.

Waar het echter nog aan ontbreekt, is een overkoepelende internationale visie op de problematiek. De deelnemers aan de studiedag deden dan ook een oproep aan de aanwezige vertegenwoordiger van de OESO om de recente initiatieven van de OESO om fraude tegen te gaan, voort te zetten en te versterken.

De Benelux-landen, Frankrijk en Duitsland willen bij de aanpak van vennootschapsfraude al het goede voorbeeld geven, zo nodig via een te creëren juridisch kader, door het wegnemen van barrières tussen de landen, maar ook tussen de verschillende instellingen. Voor een snelle en goede gegevensuitwisseling kan bijvoorbeeld de medewerking gezocht worden van onder andere de registers voor inschrijvingen van ondernemingen en de bancaire sector. Zij beschikken immers over informatie over de motieven en de persoon achter de vennootschap. Daarnaast kunnen meer multilaterale controles plaatsvinden, die ook al gelijk aandacht geven aan het invorderen van het verloren belastinggeld, zodat het toch terecht komt in de staatskas.

Hiervoor kan aansluiting gevonden worden bij het formulier Benelux24, een concreet hulpmiddel voor inspecteurs, dat al binnen de Benelux ontwikkeld werd (zie deze link voor meer informatie over Benelux24).