Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen stemmen samenwerking rond EU-regelgeving onderling af

Benelux-landen stemmen samenwerking rond EU-regelgeving onderling af

26 mei. 2014

Het Comité van Ministers van de Benelux, het hoogste politieke beslisorgaan, gaf in het jaarplan 2014 aan dat een goede samenwerking tussen de drie landen bij de implementatie van Europese regelgeving essentieel is. Grensoverschrijdende knelpunten bij de toepassing van Europese regels kunnen zo vermeden worden.

Bevoegde ambtenaren uit de drie landen kwamen op het Secretariaat-Generaal van de Benelux met dit doel bijeen.

Een testcase met de omzetting van een Europese consumentenrichtlijn (de zg. ADR-richtlijn /Alternative Dispute Resolution) werd besproken. Nuttige  lessen konden hieruit getrokken worden om de samenwerking naar de toekomst toe nog efficiënter en vlotter te laten verlopen.

 De landen zullen in het licht hiervan ook de samenwerking rond de omzetting of implementatie van andere richtlijnen samen bekijken. Zo wordt er gedacht aan samenwerking rond EU- richtlijnen over beroepskwalificaties, openbare aanbestedingen en concessies, de detachering van werknemers, grensoverschrijdend patiëntenverkeer en cyberaanvallen.