Info Burgers » Nieuws » Benelux-landen versterken samenwerking rond procedures voor verzoekers van internationale bescherming

Benelux-landen versterken samenwerking rond procedures voor verzoekers van internationale bescherming

26 okt. 2021

De Benelux-landen, vertegenwoordigd door de Belgische staatssecretaris Sammy Mahdi, de Nederlandse plaatsvervangend directeur-generaal Internationale Migratie Eeuwke Faber, de Luxemburgse directeur Immigratie Jean-Paul Reiter, ondertekenden vandaag een administratief akkoord om de samenwerking rond de zogenoemde Dublinprocedures te versterken. 

Het Europese Dublin-systeem heeft als ambitie ervoor te zorgen dat asielverzoeken slechts door één EU-land worden behandeld alsook te voorkomen dat asielzoekers worden rondgestuurd of dat er verschillende keren in verschillende landen asiel wordt aangevraagd. 

De Benelux-landen zijn bestemmings- en doorreislanden voor personen die om internationale bescherming verzoeken. Ze worden hierdoor vaak geconfronteerd met het niet optimaal functioneren, omwille van uiteenlopende redenen, van dit Europese systeem en willen met oplossingen komen en vooral efficiëntie verhogend werken.  Hoewel er al een vlotte samenwerking bestaat tussen de Benelux-landen op vlak van Dublinprocedures, biedt deze versterkte coördinatie een toegevoegde meerwaarde. 

Met dit administratief akkoord wordt zo ook een belangrijk signaal gegeven richting andere EU-partners. 

Met deze ondertekende afspraak zullen de drie landen inzetten op een intensere en verbeterde operationele samenwerking.  Zo zullen ze het systeem van het inzetten van verbindingsambtenaren uitbreiden. Dit zorgt voor een optimale informatiedoorstroming en -uitwisseling tussen de landen. Verder wordt voortaan ingezet op verkorting van bepaalde administratieve termijnen voor over- en terugnameverzoeken, sneller dan wat het EU-systeem oplegt. Ook worden de terugnameprocedures voor asielzoekers voor wie verantwoordelijkheid vaststaat vereenvoudigt, door het snel nemen van een duidelijk besluit over een terugnameverzoek. Ten behoeve van de praktische organisatie van mogelijke transfers tussen de landen zijn snelle aankondigingstermijnen afgesproken en zal goed tussen elkaars diensten afgestemd worden. Ten slotte zullen de Benelux-landen geregeld overleg plegen om de opvolging van deze afspraak te verzekeren. 

Algemeen blijven de Benelux-landen zich samen inzetten voor een efficiëntere en nauwe samenwerking op EU- en Benelux-niveau op vlak van asiel, migratie en Schengen. 

Alain de Muyser, secretaris-generaal Benelux: “Het vandaag ondertekende akkoord kan als symbolisch worden beschouwd. Voor de Benelux is het van essentieel belang omdat het, door de nauwe samenwerking tussen de drie landen, een model is en de weg kan banen voor soortgelijke overeenkomsten in Europees verband”.