Info Burgers » Nieuws » Benelux met informatiestand op Politiedag in Luxemburg

Benelux met informatiestand op Politiedag in Luxemburg

19 jun. 2023

Jean-Claude Meyer, adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, verzorgde samen met Benelux-medewerkers een informatiestand tijdens de Luxemburgse Politiedag. Dit om het publiek goed te informeren over de unieke en intense grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen de Benelux-landen. De Politiedag ging dit jaar door in het Luxemburgse Esch-Belval en trok duizenden bezoekers.

Op het programma stond praktijkdemonstraties, workshops, het tonen van politie-uitrusting en – voertuigen en gezinsactiviteiten voor jong en oud. Andere stands over het politiewerk, de verschillende eenheden binnen de politie en misdaadpreventie maakten de dag compleet. Het Politiemuseum en de Internationale Politievereniging waren eveneens aanwezig. Als teken van de goede samenwerking met buitenlandse politiekorpsen tekenden de Belgische, Franse, Duitse en Nederlandse politiekorpsen present.

Benelux bouwde hun informatiestand op rond de nakende inwerkingtreding van een nieuw Benelux-politieverdrag, waarmee de landen vooroplopen binnen de EU. Dit verdrag versterkt het grensoverschrijdend politieoptreden- en onderzoek tussen de Benelux-landen. Politiediensten zullen nauwer met elkaar kunnen gaan samenwerken en informatie delen om criminaliteit over de grenzen heen te bestrijden. Dit zorgt voor meer veiligheid voor burgers.

© Police Luxembourg