Info Burgers » Nieuws » Benelux-ministers en lokale bestuurders ondertekenen akkoord om bestaande woningen energiezuiniger te maken

Benelux-ministers en lokale bestuurders ondertekenen akkoord om bestaande woningen energiezuiniger te maken

08 okt. 2013

Brussel, 8-10-2013| Een Memorandum of Understanding (MoU) over de verbetering van de energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving in steden van de Benelux en aangrenzende gebieden werd vandaag ondertekend op het Secretariaat-Generaal van de Benelux door vertegenwoordigers van ministers en de burgemeesters en schepenen/wethouders van de steden en gemeenten, in aanwezigheid van de Europese Commissie. De bevoegde ministers Marco Schank (Luxemburg), Stef Blok (Nederland), Rudi Vervoort (Brussel Hoofdstedelijk Gewest), Freya Van Den Bossche (Vlaamse regering), Jean-Marc Nollet (Waals Gewest) zijn ondertekenaars van dit document.

Met dit MoU verenigen 14 steden en gemeenten uit België, Nederland, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen (*) zich. Men wil elkaar inspireren, stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van initiatieven voor energiebesparing. Doel is om het tempo van energie efficiënte renovaties in bestaande woningen te versnellen door 7 actiepunten : waaronder bewustwordingscampagnes, het aanmoedigen van het gebruik van innovatieve technologie en een breder aanbod van financiële steunmaatregelen. Zo kan op een duurzame wijze de energie efficiëntie in de steden versterkt worden. Een overzicht van de reeds bestaande energiebesparende initiatieven in de hele regio is beschikbaar op de website van het Benelux-secretariaat-generaal, www.benelux.int

Het MoU steunt op een onderzoeksrapport "Energie-efficientie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen". Dit rapport kwam tot stand dankzij de inzet van de expertisecentra "European Urban Knowledge Network" (EUKN), het kenniscentrum van de Vlaamse Steden, het Secretariaat-Generaal van de Benelux en de Vlaamse overheid. Dit rapport heeft enerzijds als doel om een overzicht te geven van interessante politieke initiatieven om de kennisuitwisseling tussen autoriteiten (centraal en lokaal) te stimuleren. Anderzijds brengt het de problemen in kaart die de verbetering van energie efficiëntie in de gebouwde omgeving verhinderen.

Dit project kadert in de doelstelling van de EU om tegen 2020 de uitstoot van CO2 te verminderen en energie te besparen.

Voor Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie, is dit een resultaat dat voortvloeit uit de Benelux-samenwerking. " Sinds 2010 biedt het Secretariaat-Generaal van de Benelux een platform voor overleg , Urbiscoop genaamd. Hierdoor kunnen steden en centrale overheden maatschappelijke uitdagingen samen oppakken en tot resultaten komen ".

(*) (BE) Gent, Genk, Antwerpen, Leuven, Moeskroen, Luik /(NL) : Breda, Deventer, Hardenberg /(LU) : Esch-Sur-Alzette, Beckerich /( NRW) : Bottrop, Aken, Gelsenkirchen, alsook de groepering van grensoverschrijdende samenwerking ‘Eco-Trans-Faire’.    

Voor deze gelegenheid publiceerde het Secretariaat-Generaal een speciale editie van de newsletter, volledig gewijd aan de Benelux-samenwerking rond duurzaamheid.