Info Burgers » Nieuws » Benelux-Ministers van Jeugd ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Benelux-Ministers van Jeugd ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

28 nov. 2009

  BRUSSEL, vrijdag 27 november 2009 - De vijf ministers van Jeugdzaken van de Benelux hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding, MoU) ondertekend met als titel ‘Gelijke rechten en kansen voor alle kinderen en jongeren’. Hiermee leggen zij een gezamenlijke langetermijnstrategie vast voor het jeugdbeleid in de landen en regio’s van de Benelux.

De ondertekening gebeurde voor België door de ministers Pascal Smet (Vlaamse Regering), Evelyne Huytebroeck (Regering van de Franse Gemeenschap), Isabelle Weykmans (Duitstalige Gemeenschapsregering); voor Nederland door André Rouvoet; voor Luxemburg door Marie-Josée Jacobs. Dit in aanwezigheid van de voorzitters van de Jeugdraden van de drie landen.

“Wij streven ernaar in de Benelux om ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen en zodoende te komen tot een jeugdbeleid dat aantoonbaar werkt”, zei de Nederlandse minister Rouvoet, die het voorzitterschap van het Benelux-jeugdoverleg bekleedt.”

De drie partnerlanden, die al geruime tijd samenwerken op het gebied van jeugdzaken, bevestigen nu eenzelfde kijk te hebben op de voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Gezondheid, veiligheid, de mogelijkheid tot maatschappelijke betrokkenheid, het kunnen ontwikkelen van vaardigheden en maatschappelijk actief zijn, zijn essentiële voorwaarden.

Het ondertekende MoU vormt de basis voor het Benelux-jeugdactieplan voor de periode 2009-2012 dat concrete initiatieven bevat. Zo zal in december 2009 in Amsterdam een gemeenschappelijk seminar plaatsvinden met de Noordse landen om te komen tot een betere kennis van de situatie van kinderen en jongeren in de maatschappij.

Verder zal er gewerkt worden aan het verhogen van de participatie van jongeren in het beleid en de mobiliteit van de jeugd binnen de Benelux via o.a. stages en vrijwilligerswerk.

Met deze samenwerkingsovereenkomst streven de Benelux-landen er ook naar hun positie in multilateraal verband te verstevigen, onder meer in de Europese Unie. “Op het gebied van jeugd moet de Benelux de ambitie hebben een voortrekkersrol te vervullen in Europa en met name op het gebied van kinder- en jongerenparticipatie een standaard neerzetten die door andere EU-landen en in de Raad van Europa gevolgd kan worden, ” aldus minister Rouvoet.

Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux: “Ik ben er trots op om te zien dat samenwerking ook leidt tot verwezenlijkingen en concrete resultaten. Dit Memorandum en Actieplan zijn daar het beste bewijs van”.

      Link naar Memorandum van Overeenstemming en Meerjarenprogramma Jeugdbeleid