Info Burgers » Nieuws » Benelux-ministers voor Stedelijk Beleid geven startschot voor versterkte samenwerking met en tussen de steden.

Benelux-ministers voor Stedelijk Beleid geven startschot voor versterkte samenwerking met en tussen de steden.

18 mei. 2010

Brussel, 18 mei 2010. Vertegenwoordigers van de ministers Charles Picqué (minister-president Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Marco Schank (Luxemburgse regering), Paul Furlan (Waalse regering), Michel Daerden (Belgische federale regering), Freya Van den Bossche (Vlaamse regering), Tineke Huizinga en Eimert van Middelkoop (Nederlandse regering) stelden tijdens een bestuurlijke conferentie over het stedelijk beleid in de Benelux en aangrenzende regio’s een gemeenschappelijke verklaring voor, die het startschot vormt voor een intensief samenwerkingsproces rond stedelijke ontwikkeling.

Ook de burgemeesters van de steden Gent (Daniel Termont), Luik (Willy Demeyer), Namen (Jacques Etienne) en alsook de schepenen van Charleroi (Eric Massin), Genk (Michaël Dhoore), Turnhout (Suzy Maes) en de wethouder van Eindhoven (Joost Helms) namen deel aan deze conferentie.

Gemeenschappelijke uitdagingen

De Benelux-regio kent een hoge concentratie aan steden op een relatief klein grondgebied. Dit maakt dat deze steden geconfronteerd worden met vaak dezelfde uitdagingen op socio-economisch vlak, die enkel succesvol kunnen worden aangepakt als  er een goede interactie is tussen de steden onderling en tussen de steden en de politieke beleidsmakers. De Gemeenschappelijke Verklaring kunt u hier downloaden (link)

Voorbeelden van uitdagingen die een gezamenlijke aanpak vereisen zijn onder andere:

het verhogen van de leefkwaliteit voor de bevolking op het gebied van milieu (o.a. fijnstof) en veiligheid (o.a. misdaad), het verbeteren van de onderlinge bereikbaarheid tussen de steden,  het bestrijden van sociale migratie, met name als gevolg van de hoge vastgoedprijzen waardoor het probleem naar de omliggende steden wordt verlegd, het verbeteren van de samenwerking op het vlak van gezondheidszorg (o.a. tussen de ziekenhuizen) tussen de steden en het cultuuraanbod (o.a. musea, onderwijs, events,…) ….

Gemeenschappelijke verklaring

Met deze gemeenschappelijke Benelux-verklaring, die nog op politiek niveau dient bekrachtigd te worden, wordt het startschot gegeven om meer samen te werken rond stedelijk beleid in de Benelux en om de uitdagingen van de steden samen aan te pakken. De Gemeenschappelijke Verklaring kunt u hier downloaden.

Daartoe zullen in een eerste fase workshops worden georganiseerd om op basis hiervan beleidsaanbevelingen te formuleren. Het Secretariaat-Generaal van de Benelux te Brussel zal de begeleiding van de samenwerking in goede banen leiden.